Vyhláška ze dne 22.2.2019 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky

28.2.2019 | Sbírka:  64/2019 Sb. | Částka:  25/2019ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb.
64/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 22. února 2019
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky
Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:
§ 1
(1) Dnem 20. března 2019 se ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen "dvousetkoruna").
(2) Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen "zvláštní provedení").
(3) Dvousetkoruna se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,3 mm. Při ražbě dvousetkoruny je přípustná odchylka v obsahu stříbra nahoru 1 %, odchylka v hmotnosti nahoru 0,26 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle 0,15 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *".
§ 2
(1) Na lícní straně dvousetkoruny je stylizované zobrazení vývojových fází člověka se třemi překrývajícími se portréty z profilu. Po obvodu mince je v neuzavřeném opisu název státu "ČESKÁ REPUBLIKA". Označení nominální hodnoty se zkratkou peněžní jednotky "200 Kč" se nachází při pravém spodním okraji mince. Značka České mincovny, která je tvořena písmeny "Č" a "M", se nachází pod označením nominální hodnoty.
(2) Na rubové straně dvousetkoruny je portrét Aleše Hrdličky. Po obvodu mince je v neuzavřeném opisu text "ALEŠ HRDLIČKA". Při pravém spodním okraji mince jsou umístěny letopočty "1869" a "2019" a indiánská čelenka. Značka autora mince Asamata Baltaeva, DiS., se nachází pod letopočtem 2019.
(3) Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 20. března 2019.
Guvernér:
v z. Ing. Nidetzký v. r.
viceguvernér
Příl.
Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky
(lícní a rubová strana)