Informace ze dne 28.5.2019 o osazení plavebního značení na dvou úsecích nádrže vodního díla Slapy k úpravě plavby ve výtlačném režimu

28.5.2019 | Sbírka:  11/2019 (PLi) | Částka:  0/2019ASPI

Vztahy

Nadřazené: 114/1995 Sb.
11/2019
Informace
Státní plavební správy
zde dne 28. 5. 2019
o osazení plavebního značení na dvou úsecích nádrže vodního díla Slapy k úpravě plavby ve výtlačném režimu
Státní plavební správa v souladu s § 22a odst. 4 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, obnovuje úpravu plavebního provozu na vodní cestě Vltava, nádrži vodního díla Slapy, osazením signálních znaků, kterými se na dvou úsecích zavádí plavba ve výtlačném režimu. Konkrétně se jedná o úseky od Nové Rabyně (ř. km 93,70) po Měřín-Hrdlička (ř. km 97,85) a od silničního mostu (ř. km 100,51) po ústí Mastníku (ř. km 105,00). Úprava osazením signálních znaků bude realizována ke dni 15. 6. 2019 a účinná bude do 15. 9. 2019.
Úprava plavebního značení je realizována následující kombinací signálních znaků:
Ukončení úseků s úpravou plavebního provozu je vyznačeno signálním znakem E.11 - Konec omezení.
Důvodem realizace popsané úpravy plavebního provozu je vysoká koncentrace plavidel, plavců a dalších sportovních aktivit, které v uvedených úsecích vedou k naplnění kapacity vodní cesty. Intenzita plavebního provozu tak převyšuje intenzitu provozu v ostatních úsecích vodní cesty na nádrži vodního díla Slapy. Totožná úprava byla realizována již v předchozích plavebních sezónách a přispěla ke zklidnění situace na vodní cestě i ke zvýšení bezpečnosti plavebního provozu.
Respektování úpravy provedené signálním značením a respektování všech dalších povinností účastníků plavebního provozu bude na vodní cestě kontrolovat a vymáhat Státní plavební správa a Poříční oddělení Slapy Policie České republiky.
Pojem výtlačný režim plavby využívá vyhláška Ministerstva dopravy č. 46/2015 Sb. a také vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu. Na webových stránkách Státní plavební správy jsou uvedeny další podrobnosti k tomuto režimu plavby, včetně informačního videa, vše si můžete prohlédnout zde.
Platí do: 15. 9. 2019
(čj. 4548/PH/19)
Ing. Hynek Beneš
ředitel pobočky