Finanční, daňový a účetní bulletin (E-časopis)

Finanční, daňový a účetní bulletin (E-časopis)

Autor:


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 1. 1970Renomovaný čtvrtletník přinášející odborný výklad finančních, daňových a účetních předpisů.
Autoři jsou předními specialisty z řad pracovníků ministerstev a tvůrců dotčených zákonů.
Neoddělitelnou součástí předplatného je bezplatná poradenská služba.
Finanční, daňový a účetní bulletin je spolehlivý a prověřený zdroj odborných informací pro zaměstnance ve státní správě, podnikatele, daňové poradce, auditory a širokou sféru daňových poplatníků a účetních.
Co získáte s předplatným?

Komplexní informace z legislativní oblasti a její návaznosti na praxi
V komentářích a na praktických příkladech Vám přiblíží danou problematiku přehledně rozčleněnou do rubrik (daň z příjmů, DPH, daň z nemovitosti, účetnictví, zákoník práce, správa daní a další)
Na vaše dotazy v rámci bezplatné poradenské služby odpovídají odborníci.
Máte 30% slevu na odborné vzdělávací akce pořádané Wolters Kluwer ČR.

Informace pro nové předplatitele: Předplatné začíná od nejbližšího vydaného čísla a bude ukončeno ke konci daného kalendářního roku. Konečná cena bude fakturována při zpracování objednávky adekvátně k počtu realizovaných čísel do konce příslušného kalendářního roku, minimálně však na období 4 měsíců. Pokud je fakturované období kratší než 4 měsíce, bude předplatné vyfakturováno do konce následujícího kalendářního roku, maximálně na období 15 měsíců.