meritum Daň z přidané hodnoty 2020 (E-kniha)

meritum Daň z přidané hodnoty 2020 (E-kniha)

Autor: Zdeňka Hušáková


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 4. 2020meritum Daň z přidané hodnoty 2020 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky DPH, který je zpracován ve znění právních předpisů k 1. 5. 2020.Vydání merita DPH pro rok 2020:

zahrnuje novelu 2020, která je vyvolána především povinností transpozice změn práva evropského, včetně změn, jejichž cílem je uvedení tuzemské úpravy do souladu s úpravou unijní,
se věnuje změnám v oblasti sazeb daně související s novelizací zákona o EET,
a upozorňuje na nejvýznamnější změny u intrakomunitárních dodávek zboží včetně nového řešení tzv. režimu skladu.

Publikace je koncipována jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat a je rozdělena do tří částí:

obecné principy daně z přidané hodnoty,
uplatňování daně z přidané hodnoty,
správa daně z přidané hodnoty.