MERITUM Obchodní právo

MERITUM Obchodní právo

Autor: Naděžda Rozehnalová, Petr Balabán, Tomáš Pohl, Karel Marek, Miloš Tomsa, Jindřich Vítek, František Faldyna, Ivan Kobliha, Jarmila Pokorná, Eva Večerková


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 9. 2010Druhé, aktualizované vydání knihy přináší systematický výklad problematiky Obchodního zákoníku, poskytuje odpovědi na řadu otázek z obchodního práva vyskytujících se v každodenní praxi. Zejména se jedná o problémy při vzniku a chodu obchodní společnosti, při uzavírání obchodních smluv a při jejich plnění a porušení a o problémy nekalé soutěže a obchodního rejstříku.
Publikace podává informace co nejsrozumitelnějším způsobem, a to pomocí přehledné struktury textu, členěné na: definice, poznámky, judikaturu, literaturu a marginální čísla.
Výklad je každodenní pomůckou pro všechny advokáty, notáře, podnikové právníky, daňové poradce, auditory, management a podnikatele. Zároveň je také vhodnou učební pomůckou pro studenty.