Obecné správní právo – 4., aktualizované vydání (E-kniha)

Obecné správní právo – 4., aktualizované vydání (E-kniha)

Autor: Vladimír Sládeček


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 3. 12. 2019Čtvrté, aktualizované vydání učebnice reaguje na změny, ke kterým došlo v uplynulém období v oblasti správního práva a jež bylo třeba (někdy i kriticky) reflektovat. V knize je uvedena také nová judikatura, zvláště rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, stejně jako v mezidobí publikovaná odborná literatura.
Kniha je určena zejména posluchačům právnických fakult, ale může posloužit také praxi veřejné správy a vůbec právníkům (včetně advokátů), kteří přicházejí se správním právem do styku. Praktickému využití napomáhají odkazy na soudní judikaturu, které čtenářům usnadní její vyhledávání.