Přehled judikatury. Žaloba, její náležitosti a vady (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Přehled judikatury. Žaloba, její náležitosti a vady (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Autor: Karel Svoboda


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 5. 2011



Tento přehled obsahuje soubor rozhodnutí vztahujících se k žalobě - základnímu procesnímu úkonu, který zahajuje sporné řízení a vymezuje jeho předmět. Přehled je rozdělen do šesti kapitol, první pojednává o obecných náležitostech tohoto institutu a následcích podání vadného návrhu, dále je věnována pozornost nejpodstatnějším částem žaloby, kterými jsou označení účastníků (fyzických a právnických osob i státu), skutková vylíčení a žalobní petit, další kapitola obsahuje judikaturu zaměřenou na součinnost soudu směřující k odstranění vad žaloby, na závěr jsou zmíněna nejpodstatnější rozhodnutí týkající se dodatečné dispozice se žalobou. Některé judikáty autor opatřil poznámkami týkajícími se teoretických základů, které souvisejí s řešenou problematikou. Přehled je doplněn vybranými ustanoveními některých právních předpisů a vybaven věcným a paragrafovým rejstříkem.