Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

Autor:


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 1. 1. 1970Cílem Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, vrcholného soudního orgánu, je zajišťovat jednotu a zákonnost rozhodování ve věcech patřících do pravomoci soudů v oblasti správního soudnictví. Soud tak plní úkol uložený mu v ustanovení § 22 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního. Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu seznamuje:

soudy s rozhodováním i stanovisky tohoto druhého vrcholu soudní soustavy a napomáhá k zajišťování jednoty a zákonnosti rozhodování správních soudů,
orgány státní správy a samosprávy s výkladem právních předpisů,
advokáty a právníky působící v podnikatelské sféře s rozhodováním správních soudů a pomáhá kvalifikovanému zvládání problémů ve správní oblasti,
daňové poradce s novou daňovou judikaturou.

Uveřejňování vybraných judikátů a stanovisek rovněž přispívá k naplňování principu oprávněného očekávání, předvídatelnosti soudního rozhodování, posilování právní jistoty a upevňování právního vědomí. Skladba periodika je ovlivňována aktuální problematikou, která je předmětem soudního rozhodování. Od r. 2007 jsou navíc uveřejňovány právní věty rozhodnutí, která dosud nebyla ve Sbírce publikována.