Škola pro děti (E-kniha)

Škola pro děti (E-kniha)

Autor: Václav Mertin


Nakladatelství: Wolters Kluwer


Datum vydání: 22. 11. 2019Škola je skutečně pro děti.
Co bychom měli dělat pro to, aby byl školní čas využitý zejména pro učení, aby dítě chodilo do školy rádo, aby se do ní i těšilo, aby se nebálo a aby se co nejvíc naučilo?
Měli bychom dítěti především porozumět. Stejně rozumět bychom měli i jeho rodičům a koneckonců i sami sobě.
Měli bychom proto ve škole rozvíjet Radost, Laskavost, podporovat Vnitřní motivaci i Bezpečí školního prostředí. Děti bychom měli učit Oddalovat uspokojení, Angažovanosti a Odpovědnosti i Metakognici nebo Optimismu. Další kapitoly jsou věnovány reflexi takových okolností, jako je Chudoba rodiny, Fyzickým trestům, Komunikaci s rodiči. Podstatná část této knihy se zabývá poznatky o možnostech účinnějšího působení učitele.
55 zpracovaných okruhů pokrývá relevantní oblasti školní praxe, nad kterými se spolu s čtenáři zamýšlím.
Kniha je určena zejména učitelům, ale i rodičům a všem, kteří chtějí měnit školu tak, aby se v ní děti cítily dobře.
Václav Mertin