Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (219/2000 Sb.). Komentář (E-kniha)

Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (219/2000 Sb.). Komentář (E-kniha)

Ondřej Závodský, Martin Svoboda

Předkládaný komentář zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (zákon č. 219/2000 Sb.), který je jedním z nejhůře uchopitelných zákonů v legislativě České republiky, je dílem autorů JUDr....

Selhání subjektů finančního trhu (E-kniha)

Selhání subjektů finančního trhu (E-kniha)

Lukáš Zrůst

Monografie komplexně a srozumitelně analyzuje selhání subjektů finančního trhu s ohledem zejména na bankovní instituce a řešení finanční krize bankovního systému spolu s konkrétními způsoby jeho řešení.
Nejdříve se autor...

Praktikum z práva životního prostředí (E-kniha)

Praktikum z práva životního prostředí (E-kniha)

Veronika Tomoszková, Ondřej Vícha, Aleš Mácha

Praktická příručka nejen pro studenty právnických fakult, na jednotlivých případech jsou ilustrovány jednotlivé oblasti práva životního prostředí.
Autoři originálně pracují s reálnými případy a v každé kapitole najdou...

Praktikum z práva životního prostředí

Praktikum z práva životního prostředí

Veronika Tomoszková, Ondřej Vícha, Aleš Mácha

Praktická příručka nejen pro studenty právnických fakult, na jednotlivých případech jsou ilustrovány jednotlivé oblasti práva životního prostředí.
Autoři originálně pracují s reálnými případy a v každé kapitole najdou...

Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR (E-kniha)

Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR (E-kniha)

Jitka Peková, Marek Jetmar, Petr Toth

Publikace se věnuje především alokačním netržním činnostem v rámci veřejného sektoru, který zabezpečuje veřejné služby (veřejné statky) pro obyvatelstvo. Přitom na každou činnost je nutné zabezpečit potřebné finanční...

Zástavní právo - 3. vydání (E-kniha)

Zástavní právo - 3. vydání (E-kniha)

Lukáš Vymazal

Kniha obsahuje podrobný výklad (komentář) právní úpravy zástavního práva, a to se zaměřením na úpravu v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Text publikace je strukturován do tematických kapitol zabývajících se...

Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR

Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR

Jitka Peková, Marek Jetmar, Petr Toth

Publikace se věnuje především alokačním netržním činnostem v rámci veřejného sektoru, který zabezpečuje veřejné služby (veřejné statky) pro obyvatelstvo. Přitom na každou činnost je nutné zabezpečit potřebné finanční...

Zástavní právo - 3. vydání

Zástavní právo - 3. vydání

Lukáš Vymazal

Kniha obsahuje podrobný výklad (komentář) právní úpravy zástavního práva, a to se zaměřením na úpravu v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Text publikace je strukturován do tematických kapitol zabývajících se...

Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Veřejný sektor, teorie a praxe v ČR (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Jitka Peková, Marek Jetmar, Petr Toth

Publikace se věnuje především alokačním netržním činnostem v rámci veřejného sektoru, který zabezpečuje veřejné služby (veřejné statky) pro obyvatelstvo. Přitom na každou činnost je nutné zabezpečit potřebné finanční...

Zástavní právo - 3. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Zástavní právo - 3. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Lukáš Vymazal

Kniha obsahuje podrobný výklad (komentář) právní úpravy zástavního práva, a to se zaměřením na úpravu v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Text publikace je strukturován do tematických kapitol zabývajících se...

Poručenství a jiné formy péče o dítě (E-kniha)

Poručenství a jiné formy péče o dítě (E-kniha)

Anna Fidrmucová

Komparativní monografie kritickým pohledem představuje legální rámec možných způsobů řešení životních situací, v nichž dochází ať už k objektivní, či subjektivní nemožnosti rodičů dostát povinnostem vyplývajícím pro...

Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Praktický komentář. 2. vydání (E-kniha)

Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Praktický komentář. 2. vydání (E-kniha)

Jitka Jelínková, Miloš Tuháček

Zákon o svobodném přístupu k informacím patří k základním právním předpisům, které v rámci své činnosti užívají státní orgány, orgány územních samosprávných celků a další veřejné instituce, které se v nějaké...

Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Praktický komentář. 2. vydání

Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Praktický komentář. 2. vydání

Jitka Jelínková, Miloš Tuháček

Zákon o svobodném přístupu k informacím patří k základním právním předpisům, které v rámci své činnosti užívají státní orgány, orgány územních samosprávných celků a další veřejné instituce, které se v nějaké...

Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Praktický komentář. 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Praktický komentář. 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Jitka Jelínková, Miloš Tuháček

Zákon o svobodném přístupu k informacím patří k základním právním předpisům, které v rámci své činnosti užívají státní orgány, orgány územních samosprávných celků a další veřejné instituce, které se v nějaké...

Daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb.). Praktický komentář

Daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb.). Praktický komentář

Tomáš Rozehnal

Praktický komentář k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád, zachycuje aktuální legislativní a judikaturní vývoj tohoto základního procesního předpisu daňového práva. Komentář k daňovému řádu není pojat čistě formou...

Daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb.). Praktický komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb.). Praktický komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Tomáš Rozehnal

Praktický komentář k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád, zachycuje aktuální legislativní a judikaturní vývoj tohoto základního procesního předpisu daňového práva. Komentář k daňovému řádu není pojat čistě formou...

Státověda. Stát. Jednotlivec. Konstitucionalismus

Státověda. Stát. Jednotlivec. Konstitucionalismus

Jana Reschová, Miluše Kindlová, Jan Grinc, Ondřej Preuss, Marek Antoš

Monografie přináší výklad všech základních pojmů a institutů státovědy, jako je státní suverenita, vztah státu, společnosti a jednotlivce, ochrana lidských práv, ústavnost, dělba moci ve státě a fungování jednotlivých...

Soudní dohled (E-kniha)

Soudní dohled (E-kniha)

Radek Visinger

Předkládaná monografie Soudní dohled je na českém trhu první komplexní prací věnovanou dohledu podle zákona o soudech a soudcích. Spojuje mnohdy unikátní a málo dostupné poznatky o skutečné praxi soudní správy s podrobným...

Kriminologie – 5. aktualizované vydání (E-kniha)

Kriminologie – 5. aktualizované vydání (E-kniha)

Tomáš Gřivna, Miroslav Scheinost, Ivana Zoubková

Učebnice pojednává o základních kriminologických otázkách, jako je charakterizace pachatele a oběti trestného činu, zabývá se strukturou a stavem kriminality v ČR a její prevencí, představuje čtenářům hlavní kriminologické...

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (361/2003 Sb.). Praktický komentář (E-kniha)

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (361/2003 Sb.). Praktický komentář (E-kniha)

Jiří Chrobák, Aleš Blahut, Jan Kulhánek, Stanislav Vodička

Praktický komentář k zákonu č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, seznamuje se služebním poměrem příslušníků bezpečnostních sborů a právními vztahy z něj plynoucích.
Výklad k...