Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Discourse on International Law and International Relations: Critical Global Issues of Our Time. Selected Writings and Lectures of Professor Max Hilaire, Ph.D. (E-kniha)

Discourse on International Law and International Relations: Critical Global Issues of Our Time. Selected Writings and Lectures of Professor Max Hilaire, Ph.D. (E-kniha)

Max Hilaire

Max Hilaire is distinguished professor of International Law and International Relations, with expertise in Human Rights & International Humanitarian Law, United Nations Law, and United States Foreign Relations Law. Professor has published a...

Katastrální zákon (č. 256/2013 Sb.). Komentář - 2. vydání (E-kniha)

Katastrální zákon (č. 256/2013 Sb.). Komentář - 2. vydání (E-kniha)

Eva Barešová, Iveta Bláhová, Pavel Doubek, Bohumil Janeček, Lumír Nedvídek, Petr Souček

Druhé vydání komentáře katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. reflektuje všechny změny, k nimž v této oblasti právní úpravy došlo. Katastrální zákon byl novelizován celkem osmkrát, vždy v souvislosti s novelami...

Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí - 2. vydání (E-kniha)

Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí - 2. vydání (E-kniha)

Kateřina Čuhelová

Publikace se zabývá jevem provázejícím společnost od nepaměti, jímž je domácí násilí. Snaží se názornými příklady zodpovědět otázky, jak se má ohrožená osoba proti domácímu násilí bránit, zda je potřeba nástroj...

Aspekty ochrany osobnosti lékaře a pacienta (E-kniha)

Aspekty ochrany osobnosti lékaře a pacienta (E-kniha)

Jakub Sivák

Předkládaná publikace analyzuje práva a povinnosti lékaře a pacienta při poskytování zdravotních služeb a popisuje specifika právního vztahu vznikajícího mezi lékařem a pacientem (smlouva o péči o zdraví). Stěžejní část...

Zaměstnanecké participativní modely (E-kniha)

Zaměstnanecké participativní modely (E-kniha)

Jan Pichrt, Jakub Tomšej

Participace zaměstnanců na řízení společností (zaměstnavatelů) může mít různé podoby – a vyvolávat různé právní otázky. Předkládaná publikace autorského týmu expertů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, z níž...

Soustava občanského práva

Soustava občanského práva

Robert Mayr-Harting

Jako poslední titul v řadě Klasická právnická díla vychází opus magnum rakousko-českého univerzitního profesora Roberta Mayr-Hartinga Soustava občanského práva. Pětidílná učebnice byla z německého originálu přeložena pro...

První zkušenosti s GDPR ve školství

První zkušenosti s GDPR ve školství

Alice Frýbová

Publikace První zkušenosti s GDPR ve školství je pojata komplexně, strukturovaně a systematicky. Je určena nejen pro ředitele škol a školských zařízení, ale bezesporu ji mohou využít také zřizovatelé, orgány státní správy,...

Zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.). Komentář - 8. vydání (E-kniha)

Zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.). Komentář - 8. vydání (E-kniha)

Tomáš Brandejs, Milena Drábová, Michal Dušek, Olga Holubová, Milan Tomíček

Osmé vydání komentáře k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zahrnuje významné změny přijaté daňovým balíčkem (zákon č. 80/2019 Sb.) s účinností od 1. dubna 2019 (např. nová pravidla uplatňování DPH u...

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář - 2. vydání (E-kniha)

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář - 2. vydání (E-kniha)

Jan Strakoš

Druhé vydání úspěšného komentáře zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
Právní stav ke dni 1. 10. 2019.

Zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.). Komentář - 8. vydání

Zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.). Komentář - 8. vydání

Tomáš Brandejs, Milena Drábová, Michal Dušek, Olga Holubová, Milan Tomíček

Osmé vydání komentáře k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zahrnuje významné změny přijaté daňovým balíčkem (zákon č. 80/2019 Sb.) s účinností od 1. dubna 2019 (např. nová pravidla uplatňování DPH u...

Zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.). Komentář - 8. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.). Komentář - 8. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Tomáš Brandejs, Milena Drábová, Michal Dušek, Olga Holubová, Milan Tomíček

Osmé vydání komentáře k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zahrnuje významné změny přijaté daňovým balíčkem (zákon č. 80/2019 Sb.) s účinností od 1. dubna 2019 (např. nová pravidla uplatňování DPH u...

Sdílená ekonomika tři roky poté - závěry a perspektivy (E-kniha)

Sdílená ekonomika tři roky poté - závěry a perspektivy (E-kniha)

Jan Pichrt, Radim Boháč, Jakub Morávek

V roce 2019 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy uskutečnila v pořadí třetí (závěrečná) konference v rámci výzkumného projektu „Sdílená a kolaborativní ekonomika – sdílený právní problém?", letos příznačně pod...

Sdílená ekonomika tři roky poté - závěry a perspektivy

Sdílená ekonomika tři roky poté - závěry a perspektivy

Jan Pichrt, Radim Boháč, Jakub Morávek

V roce 2019 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy uskutečnila v pořadí třetí (závěrečná) konference v rámci výzkumného projektu „Sdílená a kolaborativní ekonomika – sdílený právní problém?", letos příznačně pod...

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář - 2. vydání

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář - 2. vydání

Jan Strakoš

Druhé vydání úspěšného praktického komentáře zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, přináší nejaktuálnější judikaturu a nejnovější poznatky ze správního trestání.
Přestože je zákon účinný od 1. 7. 2017,...

Sdílená ekonomika tři roky poté - závěry a perspektivy (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Sdílená ekonomika tři roky poté - závěry a perspektivy (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Jan Pichrt, Radim Boháč, Jakub Morávek

V roce 2019 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy uskutečnila v pořadí třetí (závěrečná) konference v rámci výzkumného projektu „Sdílená a kolaborativní ekonomika – sdílený právní problém?", letos příznačně pod...

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář - 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář - 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Jan Strakoš

Druhé vydání úspěšného praktického komentáře zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, přináší nejaktuálnější judikaturu a nejnovější poznatky ze správního trestání.
Přestože je zákon účinný od 1. 7. 2017,...

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Jana Skálová

Publikace ve svém třetím aktualizovaném vydání přináší jedinečný ucelený pohled na provázanost obchodněprávní úpravy s účetnictvím společností a daňovou stránkou přeměn obchodních společností.
Výklad představuje...

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání (E-kniha)

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání (E-kniha)

Jana Skálová

Publikace ve svém třetím aktualizovaném vydání přináší jedinečný ucelený pohled na provázanost obchodněprávní úpravy s účetnictvím společností a daňovou stránkou přeměn obchodních společností.
Výklad představuje...

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Jana Skálová

Publikace ve svém třetím aktualizovaném vydání přináší jedinečný ucelený pohled na provázanost obchodněprávní úpravy s účetnictvím společností a daňovou stránkou přeměn obchodních společností.
Výklad představuje...

Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů České republiky (E-kniha)

Role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů České republiky (E-kniha)

Ondřej Kadlec

Velké senáty jsou pokládány za nejvýznamnější tělesa vrcholných soudů. Mají zajistit jednotu, kvalitu a kontinuitu judikatury. Tato monografie uvedená tvrzení prozkoumává ve vztahu k velkým senátům působícím na třech českých...