Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Jan Lasák, Jan Dědič

Přehled judikatury nabízí 93 rozhodnutí vztahujících se k problematice akcií jako zaknihovaných cenných papírů, jakož i uplatňování práv z těchto účastnických cenných papírů.
Přehled je rozdělen do tří částí, z nichž...

Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Přehled judikatury ve věcech akcií a jejich převodů (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Jan Lasák, Jan Dědič

Přehled judikatury nabízí 93 rozhodnutí vztahujících se k problematice akcií jako zaknihovaných cenných papírů, jakož i uplatňování práv z těchto účastnických cenných papírů.
Přehled je rozdělen do tří částí, z nichž...

Akruální účetnictví ve veřejném sektoru

Akruální účetnictví ve veřejném sektoru

Jana Vodáková

Autorka se v knize zabývá vysvětlením podstaty akruálního principu, akruálního účetnictví a celkového kontextu účetních reforem veřejných financí ve vyspělých zemích světa a u nás. Rozebírá jednotlivé projevy účetní...

Veřejný sektor - řízení a financování (E-kniha)

Veřejný sektor - řízení a financování (E-kniha)

Marek Jetmar, Jaroslav Pilný, Jitka Peková

Odborná publikace „Veřejný sektor — řízení a financování“ seznamuje čtenáře s postavením a úkoly veřejné správy — jak státní správy, tak územní samosprávy v ČR. Věnuje se výkonným orgánům ve veřejné správě...

Veřejný sektor - řízení a financování

Veřejný sektor - řízení a financování

Marek Jetmar, Jaroslav Pilný, Jitka Peková

Odborná publikace „Veřejný sektor — řízení a financování“ seznamuje čtenáře s postavením a úkoly veřejné správy — jak státní správy, tak územní samosprávy v ČR. Věnuje se výkonným orgánům ve veřejné správě...

Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance (E-kniha)

Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance (E-kniha)

Jitka Peková, Jaroslava Kadeřábková

Publikace je věnována obsáhlému a velmi významnému tématu — územní samosprávě ve vztahu k udržitelnému rozvoji a financování. Jde o téma průřezové, dotýká se proto řady odborných specializací, které v rámci dané...

Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance

Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance

Jitka Peková, Jaroslava Kadeřábková

Publikace je věnována obsáhlému a velmi významnému tématu — územní samosprávě ve vztahu k udržitelnému rozvoji a financování. Jde o téma průřezové, dotýká se proto řady odborných specializací, které v rámci dané...

Smluvní vztahy výstavbových projektů

Smluvní vztahy výstavbových projektů

Lukáš Klee

Monografie Smluvní vztahy výstavbových projektů seznámí čtenáře s právními a manažerskými specifiky stavebnictví a umožní mu pochopit unikátnost velkých výstavbových projektů.
Kniha se dále zaměřuje na typologii...

Smluvní vztahy výstavbových projektů (E-kniha)

Smluvní vztahy výstavbových projektů (E-kniha)

Lukáš Klee

Monografie Smluvní vztahy výstavbových projektů seznámí čtenáře s právními a manažerskými specifiky stavebnictví a umožní mu pochopit unikátnost velkých výstavbových projektů.
Kniha se dále zaměřuje na typologii...

Moderní personalistika ve službách

Moderní personalistika ve službách

Jan Žufan

Kniha Moderní personalistika ve službách se zabývá problematikou personálního řízení v segmentu služeb na úrovni liniového a středního managementu. Nabízí informace potřebné pro pochopení významu a souvislostí personálního...

Princip barona Prášila. Jak se za pačesy vytáhnout z bažiny

Princip barona Prášila. Jak se za pačesy vytáhnout z bažiny

Marco von Münchhausen

Marco von Münchhausen v knize ukazuje, jak se za vlastní pačesy vytáhnout z bažiny — jako to udělal legendární baron Prášil. Bažinu vytvářejí naše negativní pocity a myšlenky, vnitřní nesnáze a zklamání, které se u...

MERITUM Občanské právo, 2. vydání

MERITUM Občanské právo, 2. vydání

Lenka Dobešová, Jiří Handlar, Markéta Selucká, Petr Lavický, Jan Hurdík, Milana Hrušáková, Jaruška Stavinohová, Josef Fiala

Přehledně zpracovaný výklad kodexu nabízí ucelený a aktuální soubor jednotlivých ustanovení občanského práva hmotného i procesního včetně vzorů podání. Dále je v knize vyložena ucelená část práva rodinného, obohacená o...

Domino Český jazyk pro malé cizince 2 - pracovní sešit

Domino Český jazyk pro malé cizince 2 - pracovní sešit

Svatava Škodová

Učebnicový komplet Domino - Český jazyk pro malé cizince II je určený pro výuku jinojazyčných žáků prvního stupně základní školy. Navazuje na první díl učebnice Domino — Český jazyk pro malé cizince a prohlubuje jej na...

Domino Český jazyk pro malé cizince 2 - metodika

Domino Český jazyk pro malé cizince 2 - metodika

Svatava Škodová

Učebnicový komplet Domino - Český jazyk pro malé cizince II je určený pro výuku jinojazyčných žáků prvního stupně základní školy. Navazuje na první díl učebnice Domino — Český jazyk pro malé cizince a prohlubuje jej na...

Domino Český jazyk pro malé cizince 2 - učebnice

Domino Český jazyk pro malé cizince 2 - učebnice

Svatava Škodová

Učebnicový komplet Domino - Český jazyk pro malé cizince II je určený pro výuku jinojazyčných žáků prvního stupně základní školy. Navazuje na první díl učebnice Domino — Český jazyk pro malé cizince a prohlubuje jej na...

Místní daně

Místní daně

Michal Radvan

Publikace je zaměřena na problematiku místních daní — multioborové téma vyžadující kombinaci poznatků z oblasti ekonomie, ze sociologie, do jisté míry i z psychologie, z politologie a nikoliv v poslední řadě z právní vědy. Je...

Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Jitka Peková, Jaroslava Kadeřábková

Publikace je věnována obsáhlému a velmi významnému tématu — územní samosprávě ve vztahu k udržitelnému rozvoji a financování. Jde o téma průřezové, dotýká se proto řady odborných specializací, které v rámci dané...

Veřejný sektor - řízení a financování (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Veřejný sektor - řízení a financování (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Marek Jetmar, Jaroslav Pilný, Jitka Peková

Odborná publikace „Veřejný sektor — řízení a financování“ seznamuje čtenáře s postavením a úkoly veřejné správy — jak státní správy, tak územní samosprávy v ČR. Věnuje se výkonným orgánům ve veřejné správě...

Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Územní samospráva - udržitelný rozvoj a finance (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Jitka Peková, Jaroslava Kadeřábková

Publikace je věnována obsáhlému a velmi významnému tématu — územní samosprávě ve vztahu k udržitelnému rozvoji a financování. Jde o téma průřezové, dotýká se proto řady odborných specializací, které v rámci dané...

Politologie nejen pro právníky

Politologie nejen pro právníky

Jiří Kroupa

Kniha je určena především posluchačům právnických fakult, které seznámí se základními pojmy teorie politiky a institucí politického systému.
Teoretická východiska jsou názorně demonstrována na fungování politického systému...