Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Skandinávie. Proměny politiky v severských zemích

Skandinávie. Proměny politiky v severských zemích

Aneta Pinková, Vlastimil Havlík, Miloš Brunclík

Snahou autorů je přiblížit různé aspekty skandinávské politiky. Vedle tradičních objektů komparativní politologie se zajímají i o sociálně-ekonomická témata, která jsou pro tento region typická a podílejí se na formování...

Základy právní nauky (E-kniha)

Základy právní nauky (E-kniha)

Petr Macháč, Martin Škop

Učebnice Základy právní nauky má seznámit studenty bakalářského a magisterského studia neprávnických studijních oborů s teoretickými základy právní vědy - s podstatou, prameny, interpretací či aplikací práva, ale...

Základy právní nauky

Základy právní nauky

Petr Macháč, Martin Škop

Učebnice Základy právní nauky má seznámit studenty bakalářského a magisterského studia neprávnických studijních oborů s teoretickými základy právní vědy - s podstatou, prameny, interpretací či aplikací práva, ale...

Přímá demokracie v České republice

Přímá demokracie v České republice

Pavel Pechanec

O jedné z nejvýznamnějších otázek demokracie v ČR i demokracie obecně je v této knize pojednáno jak z hlediska právní vědy, tak z hlediska politologie. Těžiště autorovy pozornosti spočívá v kapitolách věnovaných přímé...

Přímá demokracie v České republice (E-kniha)

Přímá demokracie v České republice (E-kniha)

Pavel Pechanec

O jedné z nejvýznamnějších otázek demokracie v ČR i demokracie obecně je v této knize pojednáno jak z hlediska právní vědy, tak z hlediska politologie. Těžiště autorovy pozornosti spočívá v kapitolách věnovaných přímé...

Skandinávie. Proměny politiky v severských zemích

Skandinávie. Proměny politiky v severských zemích

Miloš Brunclík, Vlastimil Havlík, Aneta Pinková

Snahou autorů je přiblížit různé aspekty skandinávské politiky. Vedle tradičních objektů komparativní politologie se zajímají i o sociálně-ekonomická témata, která jsou pro tento region typická a podílejí se na formování...

Přímá demokracie v České republice (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Přímá demokracie v České republice (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Pavel Pechanec

O jedné z nejvýznamnějších otázek demokracie v ČR i demokracie obecně je v této knize pojednáno jak z hlediska právní vědy, tak z hlediska politologie. Těžiště autorovy pozornosti spočívá v kapitolách věnovaných přímé...

Bilingvismus a interkulturní komunikace (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Bilingvismus a interkulturní komunikace (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Lucie Scholl, Lenka Šulová, Monika Morgensternová

Maminka Češka, tatínek Němec a dítě, které plynule přechází z češtiny do němčiny? Oba rodiče cizinci?
V českých školách běžné uspořádání. Všechny strany ovšem mohou tápat (a často také tápou) při snaze o vzájemnou...

Přímá demokracie v České republice (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Přímá demokracie v České republice (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Pavel Pechanec

O jedné z nejvýznamnějších otázek demokracie v ČR i demokracie obecně je v této knize pojednáno jak z hlediska právní vědy, tak z hlediska politologie. Těžiště autorovy pozornosti spočívá v kapitolách věnovaných přímé...

Bilingvismus a interkulturní komunikace (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Bilingvismus a interkulturní komunikace (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Lucie Scholl, Lenka Šulová, Monika Morgensternová

Maminka Češka, tatínek Němec a dítě, které plynule přechází z češtiny do němčiny? Oba rodiče cizinci?
V českých školách běžné uspořádání. Všechny strany ovšem mohou tápat (a často také tápou) při snaze o vzájemnou...

50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny 2. díl (E-kniha)

50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny 2. díl (E-kniha)

Barbora Kudrhalt Suchá, Ondřej Chlada, Daša Aradská, Romana Kaletová, Nataša Randlová

V textu je zohledněna novela zákoníku práce účinná od 1. 1. 2012.
Tato publikace vznikla jako již druhý soubor odpovědí na dotazy zaměstnanců i zaměstnavatelů, zasílané do internetové pracovněprávní poradny serveru Novinky.cz....

50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny 2. díl

50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny 2. díl

Barbora Kudrhalt Suchá, Ondřej Chlada, Daša Aradská, Romana Kaletová, Nataša Randlová

V textu je zohledněna novela zákoníku práce účinná od 1. 1. 2012.
Tato publikace vznikla jako již druhý soubor odpovědí na dotazy zaměstnanců i zaměstnavatelů, zasílané do internetové pracovněprávní poradny serveru Novinky.cz....

Právní řád a jeho souvislosti: základy práva

Právní řád a jeho souvislosti: základy práva

František Zoulík

Kniha je určena studentům, kteří pro svou kvalifikaci potřebují určité znalosti o právu. Jedná se o užitečné informace, které mají zpřístupnit a pomoci blíže pochopit právní problematiku, publikace zasahuje do různých oborů,...

Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu (E-kniha)

Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu (E-kniha)

Jindřich Psutka

Autor v knize přistupuje k problematice ekologických škod z pohledu civilního práva a systematicky zpracovává i další, speciální právní úpravy týkající se tohoto tématu, jako je zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992...

Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu

Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu

Jindřich Psutka

Autor v knize přistupuje k problematice ekologických škod z pohledu civilního práva a systematicky zpracovává i další, speciální právní úpravy týkající se tohoto tématu, jako je zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992...

Přehled judikatury  ve věcech katastru nemovitostí

Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí

Petr Baudyš, Eva Barešová

Vydávaný Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí ve svém druhém, aktualizovaném a podstatně rozšířeném vydání navazuje na úspěšné vydání stejného titulu z roku 2004.
V mezidobí těchto dvou vydání byla přijata...

Přehled judikatury  ve věcech katastru nemovitostí (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí (E-kniha)

Petr Baudyš, Eva Barešová

Vydávaný Přehled judikatury ve věcech katastru nemovitostí ve svém druhém, aktualizovaném a podstatně rozšířeném vydání navazuje na úspěšné vydání stejného titulu z roku 2004.
V mezidobí těchto dvou vydání byla přijata...

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 2., aktualizované vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 2., aktualizované vydání

Jiří Vychopeň

— Publikace je určena především těm fyzickým a právnickým osobám, které se přímo nebo nepřímo účastní na podnikání v právní formě s. r. o. Mohou se z ní však určitě poučit i další čtenáři, kteří se o právní,...

Státověda (E-kniha)

Státověda (E-kniha)

Jan Svatoň, Jan Filip

Učebnice je v prvé řadě určena potřebám výuky předmětu Státověda v magisterském studiu na právnických fakultách. Tomuto účelu je proto podřízena její základní koncepce. Kniha však současně aspiruje na představení...

Přehled judikatury ve věcech veřejných zakázek (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech veřejných zakázek (E-kniha)

Jan Strelička, Lukáš Sommer, Dita Seménková, Vilém Podešva

Snahou autorů této publikace bylo sestavit praktický a přehledný svazek významných rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a správních soudů. Soubor je systematicky členěný podle logických a na sebe navazujících...