Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Soudní dohled (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Soudní dohled (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Radek Visinger

Předkládaná monografie Soudní dohled je na českém trhu první komplexní prací věnovanou dohledu podle zákona o soudech a soudcích. Spojuje mnohdy unikátní a málo dostupné poznatky o skutečné praxi soudní správy s podrobným...

Státověda. Stát. Jednotlivec. Konstitucionalismus (E-kniha)

Státověda. Stát. Jednotlivec. Konstitucionalismus (E-kniha)

Jana Reschová, Miluše Kindlová, Jan Grinc, Ondřej Preuss, Marek Antoš

Monografie přináší výklad všech základních pojmů a institutů státovědy, jako je státní suverenita, vztah státu, společnosti a jednotlivce, ochrana lidských práv, ústavnost, dělba moci ve státě a fungování jednotlivých...

Manažerské účetnictví - nástroje a metody, 3. vydání (E-kniha)

Manažerské účetnictví - nástroje a metody, 3. vydání (E-kniha)

Jana Fibírová, Libuše Šoljaková, Jaroslav Wagner, Petr Petera

Publikace ve třetím, aktualizovaném a přepracovaném vydání poskytuje čtenáři komplexní vědomostní základ pro pochopení obsahové náplně a fungování systému účetních informací určených řídícím pracovníkům jako...

Slovník pojmů IFRS - 3. vydání (E-kniha)

Slovník pojmů IFRS - 3. vydání (E-kniha)

Jiří Strouhal

aktuálně platné definice pojmů IFRS
překladový můstek z ČJ do AJ a zpět
vazby na jednotlivé IAS/IFRS

Publikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je...

Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty podle § 79a až 79g trestního řádu (E-kniha)

Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty podle § 79a až 79g trestního řádu (E-kniha)

Petra Vítková

Ačkoliv problematika zajištění majetku v trestním řízení patří k často diskutovaným otázkám z oblasti trestního práva, a to jak u odborníků, tak u laické veřejnosti, není tomuto tématu přes jeho nepopiratelnou závažnost...

Zákon o Policii České republiky (č. 273/2008 Sb.) - Komentář

Zákon o Policii České republiky (č. 273/2008 Sb.) - Komentář

Miroslav Šteinbach, René Šlesinger, Miroslav Zimmermann, Milan Bílek, Kateřina Hlaváčová

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, definuje Policii ČR jako jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. Komentář popisuje postavení a činnost policie, její základní činnosti, řízení a organizaci, způsoby, jakými...

Putování klokánka Jumpíka

Putování klokánka Jumpíka

Kamila Balharová, Lenka Hoštičková

Kniha, která je zaměřená na rozvoj čtenářství prostřednictvím předvídání, je rozdělená na tři části.
První část je zaměřená na předvídání pomocí ilustrací. Text je rozdělený na kratší úseky, mezi něž je vložen...

Manažerské účetnictví - nástroje a metody, 3. vydání

Manažerské účetnictví - nástroje a metody, 3. vydání

Jana Fibírová, Libuše Šoljaková, Jaroslav Wagner, Petr Petera

Publikace ve třetím, aktualizovaném a přepracovaném vydání poskytuje čtenáři komplexní vědomostní základ pro pochopení obsahové náplně a fungování systému účetních informací určených řídícím pracovníkům jako...

Slovník pojmů IFRS - 3. vydání

Slovník pojmů IFRS - 3. vydání

Jiří Strouhal

aktuálně platné definice pojmů IFRS
překladový můstek z ČJ do AJ a zpět
vazby na jednotlivé IAS/IFRS

Publikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je...

Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty podle § 79a až 79g trestního řádu

Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty podle § 79a až 79g trestního řádu

Petra Vítková

Ačkoliv problematika zajištění majetku v trestním řízení patří k často diskutovaným otázkám z oblasti trestního práva, není tomuto tématu přes jeho závažnost věnována v odborné literatuře dostatečná pozornost. Proto...

Zákon o Policii České republiky (č. 273/2008 Sb.) - Komentář (E-kniha)

Zákon o Policii České republiky (č. 273/2008 Sb.) - Komentář (E-kniha)

Miroslav Šteinbach, René Šlesinger, Miroslav Zimmermann, Milan Bílek, Kateřina Hlaváčová

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, definuje Policii ČR jako jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. Komentář popisuje postavení a činnost policie, její základní činnosti, řízení a organizaci, způsoby, jakými...

Manažerské účetnictví - nástroje a metody, 3. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Manažerské účetnictví - nástroje a metody, 3. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Jana Fibírová, Libuše Šoljaková, Jaroslav Wagner, Petr Petera

Publikace ve třetím, aktualizovaném a přepracovaném vydání poskytuje čtenáři komplexní vědomostní základ pro pochopení obsahové náplně a fungování systému účetních informací určených řídícím pracovníkům jako...

Slovník pojmů IFRS - 3. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Slovník pojmů IFRS - 3. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Jiří Strouhal

aktuálně platné definice pojmů IFRS
překladový můstek z ČJ do AJ a zpět
vazby na jednotlivé IAS/IFRS

Publikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je...

Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty podle § 79a až 79g trestního řádu (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty podle § 79a až 79g trestního řádu (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Petra Vítková

Ačkoliv problematika zajištění majetku v trestním řízení patří k často diskutovaným otázkám z oblasti trestního práva, není tomuto tématu přes jeho závažnost věnována v odborné literatuře dostatečná pozornost. Proto...

Zákon o Policii České republiky (č. 273/2008 Sb.) - Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Zákon o Policii České republiky (č. 273/2008 Sb.) - Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Miroslav Šteinbach, René Šlesinger, Miroslav Zimmermann, Milan Bílek, Kateřina Hlaváčová

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, definuje Policii ČR jako jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. Komentář popisuje postavení a činnost policie, její základní činnosti, řízení a organizaci, způsoby, jakými...

Intermodální přeprava se zvláštním zřetelem na její organizaci a řízení (E-kniha)

Intermodální přeprava se zvláštním zřetelem na její organizaci a řízení (E-kniha)

Petr Kolář

Autor v publikaci vychází jak z řady výzkumných teoretických poznatků pro oblast logistiky, dopravy a managementu, tak i ze zkušenosti v podnikové praxi v rámci segmentu nadnárodních korporací i malého a středního podnikání....

Stykový zákon (č. 300/2017 Sb.). Komentář

Stykový zákon (č. 300/2017 Sb.). Komentář

Jan Kněžínek, Tomáš Řezníček

Kniha přináší komentář zákona č. 300/2017 Sb., o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších...

Stykový zákon (č. 300/2017 Sb.). Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Stykový zákon (č. 300/2017 Sb.). Komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Jan Kněžínek, Tomáš Řezníček

Kniha přináší komentář zákona č. 300/2017 Sb., o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších...

Stykový zákon (č. 300/2017 Sb.). Komentář (E-kniha)

Stykový zákon (č. 300/2017 Sb.). Komentář (E-kniha)

Jan Kněžínek, Tomáš Řezníček

Kniha přináší komentář zákona č. 300/2017 Sb., o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších...

Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Komplet (kniha I až V) - 3. vydání

Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Komplet (kniha I až V) - 3. vydání

Jaromír Jirsa

Při objednání kompletu všech pěti knih získáváte jednotlivé svazky se slevou 15 %.
Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání.
V pěti knihách...