Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Praktický komentář (zákon č. 279/2003 Sb.) (E-kniha)

Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Praktický komentář (zákon č. 279/2003 Sb.) (E-kniha)

Lenka Trešlová, Ivo Škrobák

Předkládaná publikace je praktickým komentářem zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů. Tento zákon řeší dvě problematiky – výkon rozhodnutí o...

Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Praktický komentář (zákon č. 279/2003 Sb.) (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení. Praktický komentář (zákon č. 279/2003 Sb.) (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Lenka Trešlová, Ivo Škrobák

Předkládaná publikace je praktickým komentářem zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů. Tento zákon řeší dvě problematiky – výkon rozhodnutí o...

The European Union – What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union (E-kniha)

The European Union – What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union (E-kniha)

Naděžda Šišková

Monografie vydaná v angličtině se zaměřuje na perspektivu budoucího vývoje Evropské unie a evropského práva s ohledem na deklarovanou reformu EU a v reflexi na již zcela konkrétní politické návrhy.
Tematicky se kniha soustřeďuje...

The European Union – What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union

The European Union – What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union

Naděžda Šišková

Monografie vydaná v angličtině se zaměřuje na perspektivu budoucího vývoje Evropské unie a evropského práva s ohledem na deklarovanou reformu EU a v reflexi na již zcela konkrétní politické návrhy. Tematicky se kniha soustřeďuje...

The European Union – What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

The European Union – What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Naděžda Šišková

Monografie vydaná v angličtině se zaměřuje na perspektivu budoucího vývoje Evropské unie a evropského práva s ohledem na deklarovanou reformu EU a v reflexi na již zcela konkrétní politické návrhy. Tematicky se kniha soustřeďuje...

Katastrální zákon. Praktický komentář (zákon č. 256/2013 Sb.) (E-kniha)

Katastrální zákon. Praktický komentář (zákon č. 256/2013 Sb.) (E-kniha)

Daniela Šustrová, Petr Borovička, Jaroslav Holý

Řadu praktických komentářů Wolters Kluwer doplňuje komentář zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), který nabyl účinnosti 1. 1. 2014.Autoři stručnou a srozumitelnou formou komentují jednotlivá...

Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou

Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou

Martina Zdvihalová, Diana Synková, Eva Schneiderová

Předkládaná publikace analyzuje a interpretuje práva na označení v kontextu s evropskou úpravou, a to zejména v kontextu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424, respektive s Nařízením Evropského parlamentu a Rady...

Klíč k soudní síni (druhé, aktualizované vydání)

Klíč k soudní síni (druhé, aktualizované vydání)

Jaromír Jirsa, Libor Vávra, Petr Meduna, Kryštof Janek, Karel Havlíček

Publikace Klíč k soudní síni se už při svém prvním vydání v roce 2006 stala specifickým bestsellerem v oblasti právnické literatury a dočkala se několika – dnes už dávno rozebraných – dotisků. Důvod byl celkem jednoduchý:...

Zákon o krajích (č. 129/2000 Sb.). Komentář - 2. vydání

Zákon o krajích (č. 129/2000 Sb.). Komentář - 2. vydání

Rudolf Cogan

Druhé vydání komentáře zákona o krajích poskytuje podrobný výklad všech ustanovení zákona, včetně citace relevantní judikatury, bohatého přehledu související literatury a souvisejících ustanovení a předpisů.
Díky autorovým...

Zákon o krajích (č. 129/2000 Sb.). Komentář - 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Zákon o krajích (č. 129/2000 Sb.). Komentář - 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Rudolf Cogan

Druhé vydání komentáře zákona o krajích poskytuje podrobný výklad všech ustanovení zákona, včetně citace relevantní judikatury, bohatého přehledu související literatury a souvisejících ustanovení a předpisů.
Díky autorovým...

Zákon o krajích (č. 129/2000 Sb.). Komentář - 2. vydání (E-kniha)

Zákon o krajích (č. 129/2000 Sb.). Komentář - 2. vydání (E-kniha)

Rudolf Cogan

Druhé vydání komentáře zákona o krajích poskytuje podrobný výklad všech ustanovení zákona, včetně citace relevantní judikatury, bohatého přehledu související literatury a souvisejících ustanovení a předpisů.
Díky autorovým...

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby – 2. vydání

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby – 2. vydání

Jaroslav Šejvl

Druhé podstatně přepracované a doplněné vydání publikace je praktickou příručkou pro úředníky samosprávy, která je seznámí se základními informacemi, povinnostmi a úkony spjatými s tzv. sociálními pohřby, tj. s...

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby – 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby – 2. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Jaroslav Šejvl

Druhé podstatně přepracované a doplněné vydání publikace je praktickou příručkou pro úředníky samosprávy, která je seznámí se základními informacemi, povinnostmi a úkony spjatými s tzv. sociálními pohřby, tj. s...

Katastrální zákon. Praktický komentář (zákon č. 256/2013 Sb.)

Katastrální zákon. Praktický komentář (zákon č. 256/2013 Sb.)

Daniela Šustrová, Petr Borovička, Jaroslav Holý

Řadu praktických komentářů Wolters Kluwer doplňuje komentář zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), který nabyl účinnosti 1. 1. 2014.Autoři stručnou a srozumitelnou formou komentují jednotlivá...

Katastrální zákon. Praktický komentář (zákon č. 256/2013 Sb.) (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Katastrální zákon. Praktický komentář (zákon č. 256/2013 Sb.) (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Daniela Šustrová, Petr Borovička, Jaroslav Holý

Řadu praktických komentářů Wolters Kluwer doplňuje komentář zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), který nabyl účinnosti 1. 1. 2014.Autoři stručnou a srozumitelnou formou komentují jednotlivá...

Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu (E-kniha)

Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu (E-kniha)

Květoslav Růžička, Bohumil Poláček, Radek Novák, Petr Dostalík

Na svou dobu velmi vyspělý systém římského práva silně ovlivnil vznik a vývoj kontinentálního práva a tvoří základ evropského právního systému. Bez znalosti základů římského práva tak lze jen stěží chápat některé...

Elektronické právní jednání (E-kniha)

Elektronické právní jednání (E-kniha)

Vojtěch Kment

Těžiště monografie spočívá v analýze a výkladu základních institutů elektronického právního jednání, jak vychází z nové úpravy evropským nařízením č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících...

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby – 2. vydání (E-kniha)

Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby – 2. vydání (E-kniha)

Jaroslav Šejvl

Druhé podstatně přepracované a doplněné vydání publikace je praktickou příručkou pro úředníky samosprávy, která je seznámí se základními informacemi, povinnostmi a úkony spjatými s tzv. sociálními pohřby, tj. s...

Elektronické právní jednání

Elektronické právní jednání

Vojtěch Kment

Těžiště monografie spočívá v analýze a výkladu základních institutů elektronického právního jednání, jak vychází z nové úpravy evropským nařízením č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících...

Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu

Vliv římského práva na vybrané instituty práva mezinárodního obchodu

Květoslav Růžička, Bohumil Poláček, Radek Novák, Petr Dostalík

Na svou dobu velmi vyspělý systém římského práva silně ovlivnil vznik a vývoj kontinentálního práva a tvoří základ evropského právního systému. Bez znalosti základů římského práva tak lze jen stěží chápat některé...