Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení – po třetí (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Oblíbené omyly daňových subjektů a správců daně a jejich možná řešení – po třetí (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Jaroslav Kobík, Alena Kohoutková

Již potřetí se setkáváme s „Oblíbenými omyly daňových subjektů a správců daně“ – knihy napsané dvěma letitými rivaly, ale i spoluautory komentáře k daňovému řádu. Tentokrát vybrali 11 častých či zajímavých...

Cizinci a daně. Zdaňování všech druhů příjmů fyzických osob - cizích státních příslušníků v ČR - 5. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Cizinci a daně. Zdaňování všech druhů příjmů fyzických osob - cizích státních příslušníků v ČR - 5. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Magdaléna Vyškovská

Páté vydání této ojedinělé souborně pojaté publikace přehledně popisuje nejčastější situace týkající se zdaňování cizinců v České republice, ať jsou daňovými rezidenty, či nerezidenty. Jejich situace je nejprve rozebrána...

Závaznost soudních rozhodnutí – vnitrostátní a mezinárodní náhledy

Závaznost soudních rozhodnutí – vnitrostátní a mezinárodní náhledy

Tato publikace ,,Závaznost soudních rozhodnutí – vnitrostátní a mezinárodní náhledy“ vznikla v souvislosti s přípravou stejnojmenné konference organizované Nejvyšším soudem České republiky při příležitosti předsednictví ČR v Radě Evropy.

Závaznost soudních rozhodnutí – vnitrostátní a mezinárodní náhledy (E-kniha)

Závaznost soudních rozhodnutí – vnitrostátní a mezinárodní náhledy (E-kniha)

Tato publikace ,,Závaznost soudních rozhodnutí – vnitrostátní a mezinárodní náhledy“ vznikla v souvislosti s přípravou stejnojmenné konference organizované Nejvyšším soudem České republiky při příležitosti předsednictví ČR v Radě Evropy.

Podnikatelský pronájem věcí movitých (E-kniha)

Podnikatelský pronájem věcí movitých (E-kniha)

Václav Pilík

Příručka Podnikatelský pronájem věcí movitých nabízí relativně stručný a zároveň ucelený nástin právního rámce podnikatelského pronájmu věcí movitých. Soustřeďuje se na občanskoprávní základ úpravy tohoto tzv....

Zákon o státním podniku (č. 77/1997 Sb.) - komentář

Zákon o státním podniku (č. 77/1997 Sb.) - komentář

Jan Dědič, Jana Guričová, Josef Kříž, Jan Lasák, Jakub Porod

Po 20 letech účinnosti zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, přináší tento komentář jeho první ucelený výklad, který navíc reaguje na poslední velkou novelu zákona z roku 2017.
Státní podnik představuje zvláštní...

Podnikatelský pronájem věcí movitých

Podnikatelský pronájem věcí movitých

Václav Pilík

Příručka Podnikatelský pronájem věcí movitých nabízí relativně stručný a zároveň ucelený nástin právního rámce podnikatelského pronájmu věcí movitých. Soustřeďuje se na občanskoprávní základ úpravy tohoto tzv....

Podnikatelský pronájem věcí movitých (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Podnikatelský pronájem věcí movitých (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Václav Pilík

Příručka Podnikatelský pronájem věcí movitých nabízí relativně stručný a zároveň ucelený nástin právního rámce podnikatelského pronájmu věcí movitých. Soustřeďuje se na občanskoprávní základ úpravy tohoto tzv....

Zákon o státním podniku (č. 77/1997 Sb.) - komentář (E-kniha)

Zákon o státním podniku (č. 77/1997 Sb.) - komentář (E-kniha)

Jan Dědič, Jana Guričová, Josef Kříž, Jan Lasák, Jakub Porod

Po 20 letech účinnosti zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, přináší tento komentář jeho první ucelený výklad, který navíc reaguje na poslední velkou novelu zákona z roku 2017.
Státní podnik představuje zvláštní...

Zákon o státním podniku (č. 77/1997 Sb.) - komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Zákon o státním podniku (č. 77/1997 Sb.) - komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Jan Dědič, Jana Guričová, Josef Kříž, Jan Lasák, Jakub Porod

Po 20 letech účinnosti zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, přináší tento komentář jeho první ucelený výklad, který navíc reaguje na poslední velkou novelu zákona z roku 2017.
Státní podnik představuje zvláštní...

Podnikatelský pronájem věcí movitých (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Podnikatelský pronájem věcí movitých (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Václav Pilík

Příručka Podnikatelský pronájem věcí movitých nabízí relativně stručný a zároveň ucelený nástin právního rámce podnikatelského pronájmu věcí movitých. Soustřeďuje se na občanskoprávní základ úpravy tohoto tzv....

Zákon o státním podniku (č. 77/1997 Sb.) - komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Zákon o státním podniku (č. 77/1997 Sb.) - komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Jan Dědič, Jana Guričová, Josef Kříž, Jan Lasák, Jakub Porod

Po 20 letech účinnosti zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, přináší tento komentář jeho první ucelený výklad, který navíc reaguje na poslední velkou novelu zákona z roku 2017.
Státní podnik představuje zvláštní...

Nájem v novém soukromém právu (zejména nájem bytu) - aktuální otázky. Srovnávací komentář

Nájem v novém soukromém právu (zejména nájem bytu) - aktuální otázky. Srovnávací komentář

Petr Bezouška

Ve druhé knize z ediční řady srovnávacích komentářů se autor zaměřil na otázky spojené s právní úpravou nájmu, zejména nájmu bytu.
V rámci tohoto tématu se autor snaží nacházet odpovědi na problematické a často ani...

Nájem v novém soukromém právu (zejména nájem bytu) - aktuální otázky. Srovnávací komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Nájem v novém soukromém právu (zejména nájem bytu) - aktuální otázky. Srovnávací komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Petr Bezouška

Ve druhé knize z ediční řady srovnávacích komentářů se autor zaměřil na otázky spojené s právní úpravou nájmu, zejména nájmu bytu.
Publikace je určena všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v množství třeba i...

Nájem v novém soukromém právu (zejména nájem bytu) - aktuální otázky. Srovnávací komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Nájem v novém soukromém právu (zejména nájem bytu) - aktuální otázky. Srovnávací komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Petr Bezouška

Ve druhé knize z ediční řady srovnávacích komentářů se autor zaměřil na otázky spojené s právní úpravou nájmu, zejména nájmu bytu.
Publikace je určena všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v množství třeba i...

Pedagogický proces a jeho řízení - 2. aktualizované vydání

Pedagogický proces a jeho řízení - 2. aktualizované vydání

Václav Trojan

Bez pedagogického procesu nemůže existovat žádná škola. O této skutečnosti svědčí i druhé vydání publikace Pedagogický proces a jeho řízení, které se mu věnuje z různých úhlů pohledu. Kniha je netradičně rozdělena na...

Pedagogický proces a jeho řízení - 2. aktualizované vydání (E-kniha)

Pedagogický proces a jeho řízení - 2. aktualizované vydání (E-kniha)

Václav Trojan

Bez pedagogického procesu nemůže existovat žádná škola. O této skutečnosti svědčí i druhé vydání publikace Pedagogický proces a jeho řízení, které se mu věnuje z různých úhlů pohledu. Kniha je netradičně rozdělena na...

Pedagogický proces a jeho řízení - 2. aktualizované vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Pedagogický proces a jeho řízení - 2. aktualizované vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Václav Trojan

Bez pedagogického procesu nemůže existovat žádná škola. O této skutečnosti svědčí i druhé vydání publikace Pedagogický proces a jeho řízení, které se mu věnuje z různých úhlů pohledu. Kniha je netradičně rozdělena na...

Nájem v novém soukromém právu (zejména nájem bytu) - aktuální otázky. Srovnávací komentář (E-kniha)

Nájem v novém soukromém právu (zejména nájem bytu) - aktuální otázky. Srovnávací komentář (E-kniha)

Petr Bezouška

Ve druhé knize z ediční řady srovnávacích komentářů se autor zaměřil na otázky spojené s právní úpravou nájmu, zejména nájmu bytu.
V rámci tohoto tématu se autor snaží nacházet odpovědi na problematické a často ani...

Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni

Beyond Compliance - Implementace rozhodnutí mezinárodních lidskoprávních těles na národní úrovni

Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek

„Předkládaná publikace přináší pestrou paletu pohledů na promítání rozsudků mezinárodních mechanismů do vnitrostátního práva. Na straně rozhodovacího tělesa akcentuje především judikaturu Evropského soudu pro lidská...