Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Rekognice (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Rekognice (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Kateřina Janulková

Institut rekognice představuje frekventovaný procesní úkon a zároveň jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Cílem publikace je proto rekognici představit jako velmi významný důkazní prostředek, a to nejen z pohledu...

Rekognice (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Rekognice (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Kateřina Janulková

Institut rekognice představuje frekventovaný procesní úkon a zároveň jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Cílem publikace je proto rekognici představit jako velmi významný důkazní prostředek, a to nejen z pohledu...

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi - 3. vydání

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi - 3. vydání

Tomáš Neugebauer

Vyhledání a vyhodnocení rizik při práci, včetně stanovení opatření k odstranění rizik nebo alespoň ke snížení jejich působení, jsou společně s kategorizací prací základními „stavebními kameny" BOZP v každé firmě nebo...

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi - 3. vydání (E-kniha)

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi - 3. vydání (E-kniha)

Tomáš Neugebauer

Vyhledání a vyhodnocení rizik při práci, včetně stanovení opatření k odstranění rizik nebo alespoň ke snížení jejich působení, jsou společně s kategorizací prací základními „stavebními kameny" BOZP v každé firmě nebo...

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi - 3. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi - 3. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Tomáš Neugebauer

Vyhledání a vyhodnocení rizik při práci, včetně stanovení opatření k odstranění rizik nebo alespoň ke snížení jejich působení, jsou společně s kategorizací prací základními „stavebními kameny" BOZP v každé firmě nebo...

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi - 3. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Vyhledání a vyhodnocení rizik v praxi - 3. vydání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Tomáš Neugebauer

Vyhledání a vyhodnocení rizik při práci, včetně stanovení opatření k odstranění rizik nebo alespoň ke snížení jejich působení, jsou společně s kategorizací prací základními „stavebními kameny" BOZP v každé firmě nebo...

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) - komentář (E-kniha)

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) - komentář (E-kniha)

David Bohadlo, Jan Brož, Stanislav Kadečka, Petr Průcha, Filip Rigel, Vít Šťastný

Komentář přináší ucelený výklad nového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Autoři v knize zúročili první zkušenosti s fungováním nové úpravy, formulují odpovědi na otázky, které praxe...

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) - komentář

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) - komentář

David Bohadlo, Jan Brož, Stanislav Kadečka, Petr Průcha, Filip Rigel, Vít Šťastný

Komentář přináší ucelený výklad nového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Autoři v knize zúročili první zkušenosti s fungováním nové úpravy, formulují odpovědi na otázky, které praxe...

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) - komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) - komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

David Bohadlo, Jan Brož, Stanislav Kadečka, Petr Průcha, Filip Rigel, Vít Šťastný

Komentář přináší ucelený výklad nového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Autoři v knize zúročili první zkušenosti s fungováním nové úpravy, formulují odpovědi na otázky, které praxe...

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) - komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (250/2016 Sb.) - komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

David Bohadlo, Jan Brož, Stanislav Kadečka, Petr Průcha, Filip Rigel, Vít Šťastný

Komentář přináší ucelený výklad nového zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Autoři v knize zúročili první zkušenosti s fungováním nové úpravy, formulují odpovědi na otázky, které praxe...

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář

Jan Strakoš

Praktický komentář k zákonu č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, od autora Jana Strakoše uvádí čtenáře do problematiky (po dopravních přestupcích) nejfrekventovanějších přestupků, kterými jsou přestupky proti...

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Jan Strakoš

Praktický komentář k zákonu č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, od autora Jana Strakoše uvádí čtenáře do problematiky (po dopravních přestupcích) nejfrekventovanějších přestupků, kterými jsou přestupky proti...

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Jan Strakoš

Praktický komentář k zákonu č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, od autora Jana Strakoše uvádí čtenáře do problematiky (po dopravních přestupcích) nejfrekventovanějších přestupků, kterými jsou přestupky proti...

Naturalizace v České republice (E-kniha)

Naturalizace v České republice (E-kniha)

Kandalec Pavel

Východiskem mezinárodního práva je, že každý stát si určuje sám, kdo jsou jeho státní občané. Kdo je však tím skutečným suverénem rozhodujícím o této otázce v České republice? Jakou roli přitom hrají naše mezinárodními...

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář (E-kniha)

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář (E-kniha)

Jan Strakoš

Praktický komentář k zákonu č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, od autora Jana Strakoše uvádí čtenáře do problematiky (po dopravních přestupcích) nejfrekventovanějších přestupků, kterými jsou přestupky proti...

Naturalizace v České republice

Naturalizace v České republice

Kandalec Pavel

Východiskem mezinárodního práva je, že každý stát si určuje sám, kdo jsou jeho státní občané. Kdo je však tím skutečným suverénem rozhodujícím o této otázce v České republice? Jakou roli přitom hrají naše mezinárodními...

Naturalizace v České republice (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Naturalizace v České republice (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader + soubory ke stažení)

Kandalec Pavel

Východiskem mezinárodního práva je, že každý stát si určuje sám, kdo jsou jeho státní občané. Kdo je však tím skutečným suverénem rozhodujícím o této otázce v České republice? Jakou roli přitom hrají naše mezinárodními...

Naturalizace v České republice (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Naturalizace v České republice (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca + soubory ke stažení)

Kandalec Pavel

Východiskem mezinárodního práva je, že každý stát si určuje sám, kdo jsou jeho státní občané. Kdo je však tím skutečným suverénem rozhodujícím o této otázce v České republice? Jakou roli přitom hrají naše mezinárodními...

Příspěvkové organizace 2018–2019

Příspěvkové organizace 2018–2019

Zdeněk Morávek, Danuše Prokůpková

Publikace přináší podrobné vysvětlení daňové a účetní problematiky příspěvkových organizací, doplněné o konkrétní příklady a poznatky z praxe. Zohledňuje změny právních předpisů, které nabyly platnosti a účinnosti...

Příspěvkové organizace 2018–2019 (E-kniha)

Příspěvkové organizace 2018–2019 (E-kniha)

Zdeněk Morávek, Danuše Prokůpková

Publikace přináší podrobné vysvětlení daňové a účetní problematiky příspěvkových organizací, doplněné o konkrétní příklady a poznatky z praxe. Zohledňuje změny právních předpisů, které nabyly platnosti a účinnosti...