20. 1. 2017
ID: 104537

10 otázek pro ... Jana Králíčka

Zdroj: Dentons Europe CS LLP

Mgr. Jan Králíček, LL.M. je advokátním koncipientem v pražské kanceláři globální právní firmy Dentons. Zároveň působí jako externí doktorand na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během magisterského studia absolvoval zahraniční výměnný pobyt v rámci programu Erasmus v Nizozemí, kde také později získal titul LL.M. Ve své praxi se zaměřuje na pracovní právo.

1. Proč jste se rozhodl stát právníkem?
Tak v tomto mám jasno. Moje matka, sama doktorka obojího práva, mi studium práv tak dlouho rozmlouvala, až jsem se rozhodl zjistit na vlastní kůži, o co se vlastně jedná. Vděčím jí tedy za úvodní impuls k rozhodnutí jít tímto směrem a samozřejmě i za všechnu podporu a trpělivost.

2. Co máte na své práci nejraději?
Pravděpodobně každé úspěšné uzavření případu.

3. Kdo nebo co nejvíce ovlivnilo Váš profesní život?
Určitě musím zmínit své inspirativní lektory, zejména prof. Pichrta a doc. Hůrku, kteří mě na právnické fakultě učili  pracovní právo a pomohli mi s vycestováním na Erasmus do Nizozemí. Tato stáž sama o sobě byla neskutečným přínosem pro můj budoucí profesní i osobní život. Skvělou erudici i osobní přístup měl i pan doktor Horáček, který nedávno sám odpovídal na otázky v rámci tohoto cyklu. Jemu vděčím za pomoc při účasti v studentské soutěži SVOČ, která mě nasměrovala k  práci v Dentons. Samostatnou kapitolou bylo studium LL.M. a všichni lidé, kteří se mnou v Nizozemí studovali či byli nablízku.

4. Největší pracovní úspěch?
Z relativně krátkého působení v Dentons bych rád zmínil zisk ocenění pro nejlepší mezinárodní advokátní kancelář v soutěži Právnická firma roku EPRAVO.CZ. Jedná se samozřejmě především o úspěch kanceláře jako celku.

5. Jak často Vás ve vašem oboru něco překvapí?
Vzhledem k tomu, že pracovní právo je veskrze protknuto individuálními lidskými příběhy, není nouze o překvapení všeho druhu.

6. Čím byste byl, kdybyste nebyl právníkem?
Pravděpodobně finančním matematikem v nějaké poradenské firmě či bance. Běžně to nezmiňuji, ale absolvoval jsem dva semestry na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Zkušenost, která je využitelná i v právním světě.

7. Jací lidé vás nejvíce dokáží rozčílit?
Lidé, kteří se i přes svoji příslušnost k právnickým profesím chovají arogantně či nezdvořile.

8. Ideální dovolená?
Moře, teplo, slunce, open bar.

9. Knížka, kterou jste četl naposled?

Naposledy to byla učebnice historie z roku 1903, kterou jsem objevil při stěhování. Všemu od Rakouska-Uherska se tam říká současnost. Ukazuje to, že některé věci ze současnosti je možné objektivně hodnotit až z dostatečným odstupem.

10. Co byste vzkázal mladým lidem, kteří uvažují o právnické profesi?
Studujte to, co Vás zajímá a čemu byste se chtěli v budoucnu profesně věnovat, proč ne třeba právo. Buďte aktivní již při studiu, ale nezapomeňte si to taky užít.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz