16. 9. 2019
ID: 109982

10 otázek pro ... Lukáše Vajdu

Zdroj: Lukáš Vajda

Mgr. Ing. Lukáš Vajda je společníkem a vedoucím advokátem v advokátní kanceláři SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL. Je členem Sekce pro trestní právo České advokátní komory. Dlouhodobě působil v přední české advokátní kanceláři zaměřující se na trestní právo a compliance, dále vykonával praxi i v mezinárodních advokátních kancelářích. Ve své praxi se zaměřuje na trestní právo, pracovní právo, právní poradenství expatům, tvorbu komplexních compliance programů a na zastupování klientů v soudních a správních řízeních.

1. Co máte na své práci nejraději?
Na advokacii mě baví její nekonečná různorodost, časová flexibilita a zejména pak momenty, kdy viditelně pomůžete klientovi. Každý den řeším trochu jiný právní problém, který vychází z jiné životní situace klienta.

2. Největší pracovní úspěch?
Jsem velice hrdý na obhajobu významné právnické osoby, jejíž trestní stíhání bylo v návaznosti na naše podání zastaveno. Nepochybně pak také na více než roční cestu na právním trhu advokátní kanceláře SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL, která se dokázala úspěšně etablovat ve velmi konkurenčním prostředí.

3. Kdo nebo co nejvíce ovlivnilo Váš profesní život?
Měl jsem to štěstí učit se v průběhu své koncipientské praxe od významných advokátů. Po dlouhou dobu byl mým mentorem vynikající právník Tomáš Sokol. Samozřejmě pak byl můj profesní život nejvíce ovlivněn příchodem do advokátní kanceláře SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL a počátkem budování vlastní praxe.

4. Kde se vidíte za 10 let?
Ideálně v čele advokátní kanceláře SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL, která bude mít na trhu právních služeb pevné místo a bude klienty vyhledávána pro poradenství v oblasti compliance, trestního práva, dopravního práva a právních služeb v oblasti energetiky a petrolejářství.

5. Který zákon považujete za nejzdařilejší?
Trestní zákoník. Jde o velmi moderní, systematický a přehledný předpis. Bohužel se to samé nedá říct o trestním řádu, ale doufám, že brzy budeme mít také nově upravený trestní proces. 

6. Knížka, kterou jste četl naposled?
Uspořádání světa od Henryho Kissingera. Velice zajímavá a čtivá kniha pro každého, kdo má rád historii a mezinárodní vztahy.

7. Který předmět byl na studiích Vašim nejoblíbenějším a proč? A který jste naopak neměl rád vůbec?
Měl jsem rád trestní a pracovní právo, protože při nich se člověk cítil blíže praxi než u jiných předmětů. Na seminářích jsme probírali a řešili reálné případy, které mě bavily, a mnohem lépe se mi pak připravovalo na závěrečné zkoušky. Rád jsem také chodil na přednášky ze sportovního a zdravotnického práva.

8. Co byste vzkázal mladým lidem, kteří uvažují o právnické profesi?
Studium právnické fakulty dává absolventovi velmi širokou škálu možností dalšího uplatnění. Co se týče samotné advokacie, je to krásná a náročná práce, která je bude každý den překvapovat svou rozmanitostí. Je potřeba být připraven k velkému pracovnímu nasazení, neustálému vzdělávání a obětavosti.

9. Ideální způsob relaxace?
S rodinou na horách, u moře či v nějakém zajímavém městě. Případně doma s knihou nebo sledováním sportovního přenosu. 

10. Čím byste byl, kdybyste nebyl právníkem?
Pravděpodobně bych pracoval v diplomatické službě, protože jsem kromě Právnické fakulty Univerzity Karlovy rovněž vystudoval obor Mezinárodní politika a diplomacie na Vysoké škole ekonomické. Vždy mě bavily cizí jazyky, hovořím anglicky a španělsky a domluvím se též francouzsky a německy a rád se pohybuji v mezinárodním prostředí.  


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz