20. 5. 2019
ID: 109376

10 otázek pro ... Martina Hájka

Zdroj: Martin Hájek

Martin Hájek je hlavním společníkem advokátní kanceláře PEYTON legal. V advokacii působí od roku 1998, když zásadní část kariéry prožil v KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK. Specializuje se na oblasti fúzí a akvizic, restrukturalizací, kapitálových trhů, corporate governance a práva obchodních společností. V průběhu své kariéry řídil mnoho významných M&A transakcí na území České republiky a i mimo něj. Řadí se mezi univerzální korporační právníky, schopné poradit širokému spektru obchodní klientely v záležitostech korporačního práva a v oblasti právních předpisů regulujících správu majetku a majetkových účastí.

1. Co máte na své práci nejraději?
Advokacie je krásná v tom, že je každý den jiná. Po 20 intenzivních letech v oboru sice často dělám projekty a řeším situace, které se již v minulosti vyskytly, přesto je každý projekt nebo klientský problém jedinečný. Rád také učím mladší kolegy a předávám jim své zkušenosti.

2. Největší pracovní úspěch?
Udržení dobré pověsti mé a mých kolegů mezi kolegy z branže a klienty.

3. Kdo nebo co nejvíce ovlivnilo Váš profesní život?

Mými mentory při startu moji kariéry byli Martin Šolc a prof. Dědič. Byť jsou každý jiný a s každým mám v dnešní době zcela odlišný vztah, velmi si jich obou lidsky i profesně vážím a za hodně jim vděčím.

4. Který předmět byl na studiích Vašim nejoblíbenějším a proč? A který jste naopak neměl rád vůbec?
Jsem pragmatický a prakticky založený člověk. Nemám rád teorii a rád aplikuji, diskutuji a řeším. Mám rád obchodní právo a zejména reálné aplikování právních předpisů v praktických situacích, tedy to jsem měl oblíbené i ve škole. Neměl jsem rád vyučování dějin, zejména tak, jak probíhalo na PF UK v době mých studií.

5. Ideální způsob relaxace?
Jednoznačně sport. Jsem vytrvalostně založený člověk a tedy mám rád cyklistiku, cyklokros, běh a běh na lyžích. V poslední době jsem nicméně přidal i v mládí provozovaný sjezd na lyžích, občas zkouším golf, třikrát týdně jsem ve fitku. Prostě cokoli kde můžu vypnout hlavu a vnímat fungování těla. Sport považuji za jeden ze základních předpokladů zdravého fungování lidí vůbec - z pohledu fyzického i psychického.

6. Zážitek z praxe, který Vám nejvíce utkvěl v paměti?
Zažil a řešil jsem velký rodinný obchodní spor, který měl cross border aspekty v mnoha jurisdikcích. Pochopil jsem, že žádné vztahy mezi lidmi, včetně těch mezi členy blízké rodiny, nejsou černo-bílé a že je není možné nikdy zcela poznat. Člověk pak rovněž pochopí, že si musí nechávat velký odstup při řešení, nebrat si klientský problém příliš za svůj, a také neomezovat možné scénáře vývoje tím, jak by se choval on sám.

7. Kde se vidíte za 10 let?
Tam, kde jsem dnes, jsem věrný pes. Asi budu v kanceláři trávit výrazně méně času, více pravomocí předám mým mladším kolegům a budu více času věnovat sobě a rodině. S mými klienty mám nicméně blízké osobní vazby a ty rozhodně nijak s případným utlumením mého pracovního nasazení změnou procházet nebudou. Nicméně nežiju tím, co bude za 10 let, žiju dneškem.

8. Čím byste byl, kdybyste nebyl právníkem?

Rozhodnutí studovat práva bylo ovlivněno mým kamarádem ze střední školy, který mě ke studiu práv přesvědčil. Byl jsem vždy matematicky orientovaný člověk a pokud bych se na práva nedal zlákat, byl bych strojním inženýrem, případně jinak technicky a na aplikaci orientovaným člověkem.

9. Jaké jsou vaše silné stránky a jaké ty slabé?
Mám výrazný sociální cit, velmi rychle umím odhadnout potřeby druhého člověk a vcítit se do nich, ať již jde o pracovní nebo o nepracovních vztah. To mně umožňuje reagovat na potřeby klientů v reálné situaci. V práci i v osobním životě jsem cílevědomý a vytrvalý, za což vděčím sportu a výchově v rodině. Jsem velmi loajální člověk a svoje lidi vždy umím chránit před problémy, které se jim v práci přihodí. Ze špatných vlastností bych určitě zmínil netrpělivost. S tím velmi bojuji v praktickém životě v kanceláři, kdy moje představa o rychlosti řešení problémů se ne vždy kryje s představou mých kolegů anebo spolupracujících partnerů. Rovněž mám tendenci řešení určitého typu problémů odkládat, prokrastinovat. A velmi mě zatěžují formality a papírování, tedy z jistého pohledu můžu být vnímaný jako nesystematický.   

10. Jací lidé vás nejvíce dokáží rozčílit?
Lidé, kteří nedávají své práci a vůbec čemukoli, co dělají, maximum. Lidé, kteří neumí přiznat svoji chybu a omluvit se. A také lidé, kteří mě podceňují a snaží se mě manipulovat. Jsem náročný na sebe i okolí a rozčiluje mě relativně hodně lidí, včetně politiků.

 
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz