24. 10. 2014
ID: 95652

10 otázek pro... Romana Fialu

Zdroj: JUDr. Roman Fiala

eFocus

JUDr. Roman Fiala je místopředseda Nejvyššího soudu ČR a předsedou rekodifikační komise občanského soudního řádu. Působil na Městském soudu v Brně i Krajském soudu v Brně, jehož byl také místopředsedou. Od roku 2002 je soudcem Nejvyššího soudu, předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia a soudcem zvláštního senátu pro řízení v kompetenčních sporech. Hojně přednáší a externě vyučuje na Masarykově univerzitě v Brně. Roman Fiala také často publikuje a je členem Vědecké rady Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze a Správní rady Masarykovy univerzity v Brně.

Nevýhody vašeho povolání?
Obávám se, že právníci často přestávají věřit hodnotám, které mají hájit.

Jaký byl Váš nejhorší den v práci?
Jeden ze dnů, kdy jsem střídavě pracoval a jezdil do nemocnice za umírajícím otcem.

Nejemotivnější kauza?
Kauza, kdy se žena až během řízení dozvěděla, že její bývalý manžel byl dvojnásobný vrah.

Zážitek z praxe, který Vám nejvíce utkvěl v paměti?
Situace, kdy mi po skončení dlouhého rozvodového řízení oba rozvedení manželé společně poděkovali s tím, že se znovu naučili komunikovat alespoň o další výchově dětí a nechovají k sobě zášť.

Největší dosavadní úspěch?
Měnicí se atmosféra Nejvyššího soudu. Znovu zaujatá, přátelská, iniciativní.

Která osobnost symbolizuje spravedlnost?
Sokrates.

Kdo na Vás měl ve Vašem profesním životě největší vliv?
Několik mých blízkých přátel soudců.

Nejméně přehledný předpis – a proč?
Občanský soudní řád. Bezpočet jeho novelizací způsobuje nepřehlednost a praktickou nepoužitelnost.

Proč jste se rozhodl stát se právníkem? A co byste poradil lidem, kteří by rádi vstoupili do právních vod.
Spíše shodou okolností v době výběru studia na vysoké škole. Rozhodně jsem nevyrůstal s představou, že budu právníkem.

Nesplněný sen?
O snech raději nemluvím. Věřím, že jen tak je naděje, že se splní.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz