Poslat článek emailem

*) povinné položky
8. 6. 2011
ID: 74507

10 otázek pro… Tomáše Mottla

Zdroj: Mgr. Tomáš Mottl

Mgr. Tomáš Mottl ukončil v roce 1996 studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2000 byl jmenován do funkce soudce prezidentem republiky Václavem Havlem. Nejprve působil na Obvodním soudu pro Prahu 7 jako civilní soudce, od roku 2005 byl jmenován místopředsedou soudu pro věci občanskoprávní. V roce 2009 se stal soudcem Městského soudu v Praze a zároveň jeho místopředsedou pro věci obchodní. Jako soudce Městského soudu v Praze řeší především případy z obchodních závazkových vztahů. Od roku 2002 je členem Soudcovské unie ČR, od roku 2005 je členem její republikové rady a výkonného výboru, od roku 2008 je jejím prvním viceprezidentem. Za hlavní úkol Soudcovské unie vždy považoval zvýšení úrovně soudní ochrany práv občanů, zejména prosazením nového modelu správy soudnictví s výrazným omezením vlivu exekutivy na chod a fungování soudnictví. Tomáš Mottl je pořadatelem a odborným garantem pravidelných stáží studentů Právnické fakulty UK v Praze u pražských soudů a Městského soudu v Praze v rámci volitelného předmětu Odborná praxe – praxe na soudech. Je také pravidelným účastníkem off-shore závodů námořních jachet.

Deset slov o sobě.
Zdaleka ne moudrým, chápajícím, pokorným, jak bych si sám přál.

Jiná země pro výkon advokacie, výkon povolání?
Snem je anglosaský justiční systém. Ne ten náš úřednický, spravovaný vrchnostensky ústředním orgánem exekutivy, spoutaný tradičním pozitivismem, bez špetky důvěry v soudcovské nalézání práva. Tak třeba Nový Zéland?

Kdybyste nebyl právníkem, čím byste byl?
Námořníkem, truhlářem, pastýřem stáda. Letcem, knihkupcem, knězem. Divadelním hercem. Starcem a mořem.

Nevýhody vašeho povolání?
Jistota pravidelného snížení platu. Pravidelná mediální masáž kvůli žalobám na platy. Nepřízeň prezidenta republiky. Práce není nikdy hotová, i když případ je skončen, stovky dalších čekají. A ta nekonečná tíha být lepším, než jsem, být příkladem, nebo alespoň neudělat ostudu.
 
Nejemotivnější kauza?
Je jich celá řada a všechny mají společné jedno – lež válcovala pravdu buldozerem.
Příklad za všechny - případ nevrácené půjčky. Starý nemocný pán půjčil milión korun (veškeré své peníze) vzdálenému příbuznému vykukovi, ten peníze nikdy nevrátil. Byl žalován o vrácení, vykuk se bránil tím, že dluh řádně splatil, prý v hotovosti starému pánu do rukou.
A vykuk dokazoval, až se prášilo, předložil (jak se říká) ucelený řetězec nevěrohodných důkazů, zejména křivých svědků, atd. A starý pán neměl v rukou nic, žádný důkaz, než svou výpověď. Nakonec sice ve sporu nakonec uspěl u odvolacího soudu, ale právní moci rozsudku se nedožil.
Vlastně jako vystřiženo z filmu Causa Králík (r. 1979 s Milošem Kopeckým v hlavní roli).

Zážitek z praxe, který Vám nejvíce utkvěl v paměti?
V dobách, kdy ještě bývali justiční čekatelé na soudech, byl mladý justiční čekatel vyslán svým školitelem k výslechu účastníka řízení (říkejme mu pan Horáček), který byl toho času jako pacient umístěn v psychiatrické léčebně. Výslech měl být veden v rámci rozvodového řízení a šlo o to zjistit stanovisko pana Horáčka k návrhu na rozvod manželství, podaného soudu jeho ženou.
Justiční čekatel dorazil do léčebny a byl usazen na příjmu v chodbě s tím, že mu bude pan Horáček přiveden. Jak tak čekatel čekal na pana Horáčka, přisedl si k němu kolemjdoucí pacient a dal se do živého hovoru. Slovo dalo slovo a čekatel brzy zjistil, že je to shodou náhod právě pan Horáček, s nímž má dělat výslech. Nejprve mu tedy vysvětlil citlivě, že na něj podala žena návrh na rozvod, opatrně mu sdělil důvody a tázal se jej, co on na to. Pacient chápavě přikyvoval a jal se vyprávět dlouhý a nepříliš šťastný příběh svého života, manželství a vůbec. Uzavřel, že to tak muselo skončit a chce-li žena rozvod, nechť je po jejím. Mladý čekatel vše pečlivě zapsal do protokolu do spisu, nemohl se ubránit jistému dojetí, provázeného pocitem dobře odvedené práce. Nakonec se pacient poněkud podivil nad tím, že za ním byla žena dopoledne na návštěvě a o rozvodu se nezmínila, nicméně chápal její rozpoložení, jal se zvedat, že si půjde po svém dál.
V tom se otevřely dveře, vešla sestra, vedla nějakého muže, pohlédla na mladého čekatele, vedle něj stojícího pana Horáčka a pravila něco ve smyslu „Co vy tu děláte, pane Černý, máte být už na obědě, no tak šup, šup“ a dodala „Tady máte toho vašeho pana Horáčka“.
Mladý čekatel suše vytrhl protokol, zmačkal jej a utrousil: „Tak se tedy posaďte, pane Horáček. Jste ženat? Nebyla tu dopoledne za vámi vaše žena...?“

Která osobnost symbolizuje spravedlnost?
Otakar Motejl

Nejméně přehledný předpis – a proč?
Obchodní zákoník – právní úprava akciové společnosti. A také část týkající se závazků, zejména v onom zvláštním a poněkud magickém koktejlu s úpravou obsaženou v zákoníku občanském.
 
Proč jste se rozhodl stát se právníkem? A co byste poradil lidem, kteří by rádi vstoupili do právních vod?
Nešla mi matematika a nedošlo mi včas, že jsem chtěl být námořníkem, truhlářem, pastýřem stáda, atd. – viz odpověď na otázku č. 3 shora.
Tomu, kdo chce být soudcem, radím, nechť se učí pokoře. Musí znát zákony a chránit to, co v nich mnohdy není – hodnoty lidské společnosti. A pokud nechce přijít o iluze, nechť raději usiluje o místo soudce v nějaké tradiční demokracii.

Jak si vyčistit hlavu?
Vyplout na plachetnici. Na Lipno či na moře.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz