13. 7. 2018
ID: 107886

Jak mohou malá a střední právní oddělení zvládnout rostoucí pracovní zátěž

Zdroj: shutterstock.com

Pokud si myslíte, že je vaše práce náročnější a jste časově vytíženější než před rokem, nejste sami.
Asi tři čtvrtiny firemních právníků tvrdí, že se jejich pracovní zatížení neustále zvyšuje. Otázkou je, jak mohou malá a střední právní oddělení čelit této rostoucí zátěži?

U malých právních oddělení, která nemají rozpočet na zvýšení počtu zaměstnanců nebo outsourcing právní činnosti, se tato zvýšená poptávka po právních službách projevila v potřebě více operativních prací, často na úkor poskytování strategických rad. Ve skutečnosti mnoho právníků stráví pouze 32 % svého času poskytováním strategického poradenství, zatímco více než 50 % času je věnováno administrativním úkolům, jako je příprava podání, vytváření a kontroly smluv, vyhledávání dokumentů a zasílání e-mailů.

Naštěstí mohou moderní technologie pomáhat právním oddělením vyrovnat se s nárůstem operativy. Díky tomu získají větší pravomoc při poskytování poradenství nadřízeným, podporovat obchodní cíle a zvládat právní rizika. Strukturované systémy a proces správy právních informací (jako jsou smlouvy, záležitosti compliance, korporátní informace, kauzy, duševní vlastnictví, ochrana dat a další) mohou ušetřit právním týmům čas při vyhledávání, sledování, správě a reportování právních záležitostí.

Ale to není všechno.

Změna role firemních právníků

Úloha interních právníků se neustále vyvíjí a právní oddělení se více spoléhají na spolupráci s dalšími odděleními. To se odráží ve stále se zvyšujícím objemu právních informací, které je třeba rychle zvládnout. Proč si to neusnadnit! Díky lepší technologii můžete poskytovat standardní firemní šablony, přiřadit úkoly, spravovat a sledovat záležitosti, sdílet dokumenty s kolegy a shromažďovat důležité údaje strukturovaným způsobem, a tím zvyšovat efektivitu a spolupráci v celé firmě.

Například při použití řešení pro správu smluvních údajů v systému effacts můžete kolegům poskytnout šablony pro standardní smlouvy, jako jsou dohody o mlčenlivosti, a nastavit standardní pracovní postupy pro podepisování dokumentů. Stejně tak můžete jednoduše sdílet firemní zásady a směrnice v celé firmě, abyste zlepšili informovanost a dodržování předpisů.


 
Wolters Kluwer 
 

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz