20. 3. 2019
ID: 109037

JČP Praha - Odpovědnost za vady

Zdroj: JČP Praha

Odpovědnost za vady, její souběh s odpovědností za škodu, práva z vadného plnění – rozlišení práv podnikatelů a spotřebitelů (519)

Místo konání: Právnická fakulta UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1, č. dveří 38, přízemí

Pořadatel:
JČP Praha

Datum akce:
27. 5. 2019, 9:00


Přednášející:

doc. JUDr. Ivana Štenglová, poradkyně místopředsedy NS ČR, vysokoškolský pedagog

Zaměření semináře:

Právní úprava odpovědnosti za vady v občanském zákoníku – obecná úprava – Úprava této odpovědnosti v rámci úpravy kupní smlouvy a smlouvy o dílo – Zvláštní úprava práv spotřebitelů z vadného plnění – Vztah mezi odpovědností za vady a povinností hradit škodu vzniklou v důsledku vadného plnění.


Přihlašte se na akci >>> zde.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz