15. 5. 2012
ID: 83095

Katarské právní fórum

Zdroj: shutterstock.com

eFocus

Jak zajistit v jednotlivých jurisdikcích vládu práva - právní stát se všemi jeho atributy? To byla ústřední otázka konference s názvem Qatar law forum 2012. Reportáž přímo z místa připravila JUDr. Iva Šťavíková Řezníčková.

 
Právníci z více než 60 zemí se první květnový víkend sešli v hlavním městě Kataru, Dauhá na konferenci Qatar law forum 2012, která se konala pod patronací Jeho Výsosti šejcha Hamad bin Khalifa Al-Thani – emíra státu Katar.

První den byl věnován příspěvkům mladých právníků a advokátů z 23 států včetně Kataru. Úvodní slovo patřilo Tobymu Brownovi (advokát v právní kanceláři South Square v Londýně, předseda mezinárodního výboru poradců v projektu Africké věznice), který na fóru zaštítil účast mladých talentů.  „Je velmi důležité, že nová generace profesionálů v oblasti práva si uvědomuje význam principu právního státu a bude tento princip prosazovat při výkonu právnické profese,“ zahájil svůj příspěvek. Mizan Abdulfouf (advokátní koncipient v právní kanceláři South Square v Londýně, člen správní rady Londýnského muslimského centra) v diskusi uvedl: „Pokud svět nebude ovládán konflikty, ale principem vlády práva, pak by mělo být naším zájmem zajistit každému člověku stejný přístup k právu bez ohledu na to, jestli je chudý, nebo bohatý.“

Druhý den fóra otevřel vážený Lord Woolf of Barnes (soudce Katarského mezinárodního soudu a centra řešení sporů) a krátkým projevem přispěl také předseda vlády a ministr zahraničních věcí, Jeho Excelence šejch Hamad bin Jassim bin Jabr Al Tahni. Prvním tématem programu byla otázka boje s korupcí – vláda práva a ekonomický, politický a společenský rozvoj. Druhým aktuálním tématem byl právní stát a arabské jaro. Jednotliví panelisté označili korupci, neexistenci právního státu, tyranii, a nedostatečnou participaci lidu na výkonu moci za příčiny demonstrací v jednotlivých arabských zemích. Abdulhafeedh Ghoga (mluvčí Dočasné národní přechodné rady) řekl: „Toužíme vytvořit občanskou společnost, stát s dělbou moci a nezávislým soudnictvím.“ Jordan Ryan (ředitel Úřadu pro krizovou prevenci a obnovu, OSN) zdůraznil, že příčinami frustrace mezi občany je absence ochrany lidských práv, špatné životní podmínky a nedostatek přístupu ke vzdělání a k soudům. Dr. Hassan Al Sayed (soudce Katarského mezinárodního soudu a centra řešení sporů, profesor veřejného práva na Univerzitě v Kataru) se podíval na rok arabského jara z jiného úhlu pohledu - označil toto období za rok změn arabských ústav. Připomněl, že většina arabských států (Omán, Katar, Jemen, Bahrajn, Maroko) přijala dodatky k ústavám nebo své ústavy změnila. Lord Phillips (předseda Nejvyššího soudu Spojeného království) uzavřel debatu slovy „arabské jaro je projevem revolty lidu proti vládě“.

Katarské právní fórum

Odpoledne se konaly 4 konkurenční debaty. Zvolila jsem téma „rovný přístup k právu“, které se nabízelo jako téma přímo navazující na dopolední část. Debatu zahájil Michael Napier (vedoucí právní kanceláře Irwin Mitchell (2012), advokát pro bono, bývalý předseda právního spolku Anglie a Walesu) s provokativním vtipem„ Právo je přístupné všem lidem stejně jako hotel Ritz,“ a položil dvě otázky: Je rovný přístup k právu jedním z prvků charakterizující právní stát a proč? Jak zajistit přístup k právu všem včetně žen, lidem s nízkými příjmy, tělesně postiženým? Velmi živé publikum vznášelo své dotazy či poznatky. Cenným komentářem přispěla Nada Abdelsater – Abusamra (partnerka právní kanceláře Raphaėl & Associés ): „ Nemůžeme mluvit o právním státu tam, kde ženám není poskytnuta ochrana před domácím násilím, ve státě, kde jsou ženy nuceny ke sňatku, kde žena nemá právo založit spořicí účet svým dětem.“ Debata byla shrnuta s těmito závěry: 1) Přístup k právu je základním komponentem fungujícího právního státu. 2) Praktikující právníci by se měli zapojit do služeb pro bono a participovat tak na pomoci těm, kteří pomoc potřebují. 

Pozdní odpoledne se diskutovalo téma „Role etiky a práva v oblasti financí“. Panelista Thomas Baxter (vedoucí ředitel ve Federální rezervní bance v New Yorku) shrnul důvody vzniku světové finanční a následné hospodářské krize. Pan Baxter vyčetl mezi příčinami finanční krize zlevnění peněz, obrovský nárůst riskantních hypoték, kumulaci finančních prostředků v bankovním sektoru a jejich nekvalitní zajištění. Pro mladé právníky pak byla zajištěna exkurze v Katarském mezinárodním soudu a centru řešení sporů. Fundovaným průvodcem byl Robert Musgrove (výkonný ředitel Katarského mezinárodního soudu a centra řešení sporů). Druhý den konference byl následně zakončen společnou večeří v moderním kulturním centru Kataru, Kataře.

Poslední den fóra se soudci z několika zemí věnovali „roli mezinárodních soudů v podpoře principu vlády práva“. Hrair a Balian (ředitel programu Řešení konfliktů v Cartrově centru) uvedl v souvislosti s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii: „Postavení zločinců před tento soud vrátilo všem obětem jejich lidskou důstojnost.“ Odpoledne opět následovaly 4 konkurenční debaty. Rozhodla jsem se pro téma týkajícího se alternativních způsobů řešení sporů (ADR), které je velmi aktuální i na půdě členských států EU. Z debaty vyplynulo, že řešení sporu mimosoudně, prostřednictvím mediátora, v arabském slova smyslu, je tomuto světu z historické zkušenosti mnohem bližší, než řešení sporů před soudem. V rámci příspěvků zazněla potřeba kvalitního vzdělání a vychování nových mediátorů a rozhodců, jejichž nedostatek způsobuje prodlužování doby pro vyřešení sporu. Tato situace pak negativně ovlivňuje mediaci a arbitráž. Rychlost řízení je totiž jednou z devíz tohoto procesu. Dále byl zdůrazněn význam důvěry účastníků v alternativní způsob řešení sporů. K budování této důvěry je pak nezbytné, aby spory byly rozhodovány vzdělanými, bezúhonnými a nezávislými mediátory či rozhodci.

Qatar law forum lze nepochybně označit za jedinečnou událost a vstřícný projev vlády státu Katar k pořádání akce, kde byla umožněna debata mezi zástupci jednotlivých národů. Právě debata a interakce jsou dle mého názoru základem pro lepší pochopení rozdílných právních kultur a možné budoucí změny směřující k vyššímu standardu ochrany lidských práv.

Více informací >>> zde.


JUDr. Iva Šťavíková Řezníčková

JUDr. Iva Šťavíková Řezníčková


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz