7. 1. 2016
ID: 100114

Nullum crimen sine lege

Zdroj: epravo.cz, autor: Jan Kolman

eFocus

Podle článku 39 Listiny základních práv a svobod jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem. Jinak řečeno, bez předchozího zákona není trestného činu. Je to vcelku dobrá zásada, i když není tak dávná, jak bychom si mohli myslet (1813?). A také není v demokratickém světě tak univerzální, jak bychom si představovali. Spojené království se obejde bez legální definice vraždy, protože tato skutková podstata je dostatečně pevně a spolehlivě definována v precedentních rozhodnutích.

Kontinentální právo však má problém, je tvořeno nejen psaným právem, ale i faktickými precedenty, které se jen tváří jako nezávazná judikatura. Zatímco u psaného práva je zákaz retroaktivity v neprospěch obviněného respektován absolutně, judikatura je schopná aktivně zpřísňovat trestní praxi zpětně, k velikému překvapení pachatelů. Z doby nedávné si můžeme připomenout případ poslaneckých „trafikantů“, na kterých státní zastupitelství chtělo judikatorně vybudovat novou definici úplatkářství, v tomto měsíci zase soud průkopnickým způsobem posoudil jednání řidiče Jaguáru, který pravděpodobně úmyslně zavinil dopravní nehodu, jako šestinásobný pokus vraždy (může-li čtenář věřit tomu, co čte v novinách - a to zpravidla nemůže ani na sportovní stránce.)

V této souvislosti je poučný příběh pana Bruna Contrady (84), policejního důstojníka z Palerma. Pan Contrada v letech 1979 – 1988, jinak to příslušník speciální jednotky k boji s organizovaným zločinem, poskytoval citlivé informace mafiánské organizaci známé jako „Cosa nostra“, což bylo palermským soudem v roce 1996 posouzeno jako trestný čin vnější podpory organizace mafiánského typu (concorso esterno in associazione di stampo mafioso) a pan Contrada byl odsouzen k nepodmíněnému odnětí svobody na dobu deseti let. Odvolací soud v Palermu v roce 2001 pana Contradu obžaloby zprostil s tím, že jeho jednání nebylo trestným činem, a po zrušení tohoto rozsudku kasačním soudem byl pan Contrada opět odsouzen ke stejnému nepodmíněnému trestu. Rozlišení toho, co je jednorázovou pomocí pachateli konkrétního trestného činu a co naplňuje skutkovou podstatu vnější podpory mafii, procházelo v Itálii judikatorním výkladem, který se ustálil až dvěma zásadními rozhodnutími v letech 1994 a 1995. Poté, když věc prošla všemi stupni v Itálii, podal pan Contrada stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva a dovolával se porušení článku 7 Evropské úmluvy o lidských právech („Nikdo nesmí být odsouzen za jednání nebo opominutí, které v době, kdy bylo spácháno, nebylo podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva trestným činem.“)

Evropský soud pro lidská práva jednomyslně vyhověl stížnosti pana Contrady s tím, že v době, kdy se předmětného jednání dopustil, si nemohl být vědom toho, jak bude toto jeho jednání posouzeno v roce 1996, neb skutková podstata byla jasně vyložena judikaturou až následně, a přiznal mu náhradu za nemateriální újmu ve výši 10 000 eur a náklady řízení ve výši 2 500 eur. Rozhodnutí Contrada c. Itálie (stížnost 66655/13) je ke stažení na stránkách Evropského soudu pro lidská práva ve francouzštině a italštině, pro fajnšmekry též v ruštině.

Dosti se mi to líbí a mám pocit, že s „trafikanty“ Česká republika dost ušetřila, jelikož jejich trestní stíhání bylo zastaveno (byť z jiných důvodů, o kterých se dá diskutovat). Nicméně se mi neodbytně vkrádá myšlenka – znamená to snad, že trestní judikatura se může vyvíjet jen ve prospěch pachatelů?


JUDr. David Uhlíř,
soudce Ústavního soudu


Názor byl publikován v rámci vydání EPRAVO.CZ Digital - listopad 2015.

EPRAVO.CZ Digital - listopad 2015

Nové číslo EPRAVO.CZ Digital si můžete stáhnout ZDARMA na App Store, Google Play a Windows Store, a to přímo z Vašeho tabletu či chytrého telefonu. Pokud máte již aplikaci staženou, postačí si stáhnout pouze nové vydání. Využít můžete také webový archiv starších čísel na adrese tablet.epravo.cz.

 App Store  Google Play  Microsoft - Windows 10© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz