9. 10. 2019
ID: 109940

Vedoucí zaměstnanci – co všechno byste měli znát o postavení a povinnostech vedoucích zaměstnanců

Zdroj: Randls Training

Během semináře Vám zkušená lektorka Nataša Randlová vysvětlí si pojem vedoucí zaměstnanec – jaký je rozdíl mezi tzv. vedoucím zaměstnancem podle § 11 a podle § 73 zákoníku práce, odpoví i na otázku, jaké všechny odchylky lze s vedoucími zaměstnanci sjednat (přesčasová práce atp.). Věnovat se bude i specifikům skončení pracovního poměru vedoucích zaměstnanců, disciplinárního řízení i situací, kdy je možné vedoucího zaměstnance odvolat a de facto skončit jeho pracovní poměr bez udání důvodů.

Dotkne se také specifické povinnosti vedoucích zaměstnanců (organizace práce, zajišťování BOZP atp.), význam těchto povinností i sankce za jejich porušení – a to včetně trestněprávní odpovědnosti vedoucích zaměstnanců, která se nyní hojně objevuje v judikatuře soudů.

23. 10. 2019

9:00 – 13:00

školicí centrum Randls Training

Tetris Office Building, Budějovická 1550/15a, Praha 4

 

Přihlášku a podrobné informace naleznete >>> zde.

Randl Partners, advokátní kancelář, s. r. o
Tetris Office Building
Budějovická 1550/15a
140 00 – Praha 4


Tel.:     +420 222 755 311
Fax:     +420 270 007 311
Email:   office@randls.com


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz