25. 11. 2019
ID: 110314upozornění pro uživatele

10 otázek pro ... Michala Hrabovského

Mgr. Michal Hrabovský, LL.M. (36) - nedávno se rozhodl “změnit dres” a stal se významnou posilou transakčního týmu Eversheds Sutherland. Kromě toho je jeho úkolem v kanceláři rozvoj praxe soutěžního práva. Je absolventem právnických fakult University of Cambridge a Masarykovy univerzity v Brně. „Eversheds Sutherland je kancelář s kompletním záběrem specializací a kontakty po celém světě. Rozvíjet s pomocí jejího zázemí silnou soutěžněprávní praxi v Praze a Bratislavě je pro mě vítanou výzvou,“ vysvětluje Michal Hrabovský. Kromě toho přibližuje, proč se stal právníkem, co má na své práci nejraději nebo co nejvíce ovlivnilo jeho profesní život.

1. Čím byste byl, kdybyste nebyl právníkem?
Na gymnáziu mě kromě práva lákala i žurnalistika. Stálo mě velké úsilí, abych se dostal mezi 5 % úspěšných uchazečů přijatých na Univerzitu Karlovu v tomto oboru. U mě ale platí, že city určují cíl, a když přišlo rozhodnutí o přijetí na právnickou fakultu, tak jsem prostě okamžitě věděl, kam nastoupím.

2. Co máte na své práci nejraději?
Mé zaměření na právní poradenství v oblasti fúzí a akvizic mi dává možnost profesně se zabývat projekty z různých oborů činnosti, což dělá práci velmi pestrou a zajímavou. Navíc vyjednávání transakční dokumentace je svým způsobem adrenalinová činnost, která mi umožňuje se v plné míře realizovat ve prospěch klienta. Od počátku své kariéry se také intenzivně věnuji soutěžnímu právu, které mě baví tím, že má svůj vlastní jazyk a vlastní logiku. Naše komunita je poměrně malá a pravidelně se setkáváme na odborných konferencích u nás i v zahraničí. Určitým předpokladem úspěchu v soutěžním právu je sdílet s úřady přesvědčení o jeho potřebnosti. Zásadní jsou ale schopnosti advokáta, kterého si klient najme.

3. Jaké jsou vaše silné stránky a jaké ty slabé?
Myslím, že mojí nejsilnější stránkou je, že mi na klientech a jejich obchodech opravdu záleží. Tomu odpovídá množství energie a času, který práci věnuji, takže je to zároveň i slabá stránka. Bez toho si ale výkon advokacie neumím představit.

4. Největší pracovní úspěch?
Jsou to desítky případů úspěšných transakcí. Velmi si cením toho, že jsem mohl osm let své praxe spolupracovat na mezinárodních projektech, kde na protistraně nezřídka vystupovali partneři a vedoucí advokáti z londýnských kanceláří tzv. magic circle. V posledních pěti letech jsem měl možnost přenést zkušenosti na trh malých a středních podniků, které považuji za páteř ekonomiky a hospodářský předpoklad fungování demokratických principů v naší zemi. Přínosné pro mě bylo i několikaleté působení v rámci mezinárodního týmu zastupujícího účastníka mezinárodní arbitráže, kde jsem se osobně účastnil několika jednání v budově Stálého rozhodčího soudu v Haagu.

5. Je nějaký zákon, který byste nejraději zrušil?
Dle mé zkušenosti pramení většina problémů z toho, jak jsou předpisy aplikovány v praxi. V právu na ochranu hospodářské soutěže momentálně rezonuje téma společných nabídek ve výběrových řízeních (angl. joint bidding). Jde o situace, kdy dva nebo více uchazečů nepodá každý samostatnou nabídku, ale z kapacitních či jiných důvodů se dohodnou na jedné společné. V praxi naprosto běžná věc. Drtivá většina podnikatelů ve stavebnictví, službách či jiných oblastech nemá vůbec tušení, že na ní může být něco špatného. Nyní se soutěžní úřady na tyto nabídky ještě více zaměřily a hrozí tvrdými postihy. Hranice mezi dovoleným podáním společné nabídky a zakázaným skrytým kartelem (angl. bid rigging) jsou přitom neostré a v pohybu. Samotná právní obec si na ně teprve tvoří jednotný názor. Důsledkem je, že český podnikatel je často podroben administrativně, časově i finančně náročnému řízení i v případech, kdy nebyla prokázána existence či alespoň hrozba nezanedbatelného narušení hospodářské soutěže, jak požadují právní předpisy. Výjimkou nejsou ani případy, kdy je takový dopad na soutěž od začátku vysoce nepravděpodobný, například z důvodu relativní nevýznamnosti zakázky pro daný relevantní trh. Soutěžní úřady jednoduše zahajují řízení s konstatováním, že méně nabídek automaticky znamená horší soutěž, aniž by se těmito aspekty detailně zabývaly. V některých případech je dokonce za dostačující považován už samotný fakt, že při podání společné nabídky docházelo k jednání o nabízené ceně, což je naprosto absurdní.  

6. Kdo nebo co nejvíce ovlivnilo Váš profesní život?
Jakkoliv to může znít banálně, tak když jsem se začal řídit vzorcem, podle kterého největší cenu má naše pozornost, tj. na co ji zaměříme a jak dlouho.

7. Co byste vzkázal mladým lidem, kteří uvažují o právnické profesi?
Právo je nádherný a rozmanitý obor, který i po vystudování nabízí širokou škálu možností uplatnění. Připomněl bych jim slova Steva Jobse: „Jediný důvod, proč jsem vytrval, byl, že to, co jsem dělal, jsem měl rád [..]. Jestliže jste to ještě nenašli, hledejte dál. Nedělejte kompromisy.

8. Čím Vás dokáží studenti překvapit?
V prvé řadě tím, jak se dokážou nadchnout pro věc. Právě s takovými studenty chceme v naší kanceláři pracovat a dávat jim prostor, aby se u nás mohli realizovat a kariérně růst. Studentům se individuálně věnujeme a snažíme se je zapojovat do projektů v různých oblastech práva. Navíc jsou už v tomto věku výborně jazykově vybavení a na jejich odborné přípravě je znát, jak dlouhou cestu české právo od roku 1989 urazilo.

9. Ideální způsob relaxace?
Během víkendů se snažím získat odstup od každodenní agendy. Život má směřovat k rovnováze, takže mojí víkendovou vášní je v podstatě jakýkoliv pohyb v přírodě.

10. Kde se vidíte za 10 let?
Nedávno jsem se stal odpovědným za rozvoj soutěžněprávní praxe v pražské a bratislavské kanceláři Eversheds Sutherland. Jde o globální advokátní kancelář, pro kterou pracuje více než 5 000 lidí v 69 kancelářích v 34 jurisdikcích a která disponuje nevyčerpatelnou zásobou lidského i odborného potenciálu. Právo na ochranu hospodářské soutěže je upravené na úrovni práva EU a je do značné míry stejné po celém světě. Věřím, že současnou velmi dobrou úroveň soutěžního práva v naší kanceláři ještě pozvedneme a za 10 let bude náš soutěžní tým patřit k těm úplným top v České republice a na Slovensku.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz