19. 2. 2020
ID: 110655upozornění pro uživatele

DEAL MONITOR

Přinášíme Vám přehled významných mandátů předních advokátních kanceláří.

CLIFFORD CHANCE

Advokátní kancelář Clifford Chance poskytovala právní poradenství společnosti P & O Netherlands B.V. při prodeji 50 % akcií Technologického parku Brno městu Brno, které se tak stalo majoritním vlastníkem. Společnost akcie prodala za 21,5 milionu Eur.  Technologický park Brno pronajímá kanceláře o rozloze 60 000 m2 inovativním firmám, start-upům a výzkumným institucím. K dispozici má ještě dalších 60 000 m2 pro stavbu kanceláří a stejně velkou plochu, která má sloužit podle územního plánu pro bydlení. Tým Clifford Chance vedl realitní partner Emil Holub ve spolupráci se seniorní advokátkou Anetou Disman a koncipientem Ondřejem Dolenským.

 

EVERSHEDS SUTHERLAND

Advokátní kancelář Eversheds Sutherland poskytovala právní poradenství přerovské skupině PSP Engineering při prodeji společnosti PSP Technické služby, a.s. investiční skupině Unicapital Energy. Tým transakčních právníků Eversheds Sutherland v čele s Radkem Váňou asistoval při strukturování transakce a připravoval na straně prodávajícího veškerou transakční dokumentaci. Cenu transakce se obě strany rozhodly nezveřejňovat. Na straně kupujícího zaštiťovala transakci advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS.


FELIX A SPOL.

Tým advokátní kanceláře Felix a spol. pod vedením partnera Mgr. Tomáše Pekárka se podílel na akvizici společnosti Contract Medical International globální skupinou Heraeus Medical Components.  Začátkem února oznámil holding Heraeus Medical Components, že získal do svého portfolia německou společnost se sídlem v Drážďanech - Contract Medical International (CMI). Právní servis při zajištění české části akvizice, tedy převodu společnosti Contract Medical International s.r.o. zajistila ve spolupráci s německými právníky advokátní kancelář Felix a spol.

 

HLADKY.LEGAL

Advokátní kancelář HLADKY.LEGAL ve spolupráci s advokátní kanceláří KROUPAHELÁN poskytovala právní poradenství městu Brnu při nákupu 50% akcií společnosti Technologický Park Brno, a.s. od P&O Netherlands B.V. Město Brno se tak stalo majoritním vlastníkem Technologického Parku Brno poté, co tuto iniciativu převzalo od Jihomoravského kraje. Technologický Park Brno pronajímá kanceláře o rozloze 60 000 m2 inovativním firmám, start-upům a výzkumným institucím. K dispozici má ještě dalších 60 000 m2 pro stavbu kanceláří a stejně velkou plochu, která má sloužit podle územního plánu pro bydlení. Transakce, kterou HLADKY.LEGAL připravovala původně pro Jihomoravský kraj, byla vedena partnery Lucií Hladkou a Janem Hladkým s výrazným přispěním Nikoly Chalupské a Pavly Stojaspalové.


HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI

HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI poskytovala v právní poradenství majiteli společnosti CRYSTALITE BOHEMIA a.s., přednímu českému výrobci a vývozci bezolovnatého nápojového a dekoračního skla ze Světlé nad Sázavou v souvislosti s prodejem 100 % akcií a souvisejícím spojením se společností Crystal BOHEMIA a.s., Poděbrady, největším českým výrobcem a vývozcem olovnatého křišťálu. Transakce byla podepsána 17. ledna 2020 a vypořádána 6.února 2020. Finanční podmínky transakce jsou důvěrné. HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI organizovala právní prověrku ve společnosti CRYSTALITE BOHEMIA a.s. a majiteli skláren ve Světlé nad Sázavou poskytovala komplexní právní podporu při přípravě i realizaci transakce z pohledu českého práva. Tým HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI vedl společník a partner kanceláře Pavel Holec spolu s Ivou Valovou, rovněž partnerkou kanceláře. Kupujícího Crystal BOHEMIA a.s.  v transakci zastupovali advokáti z AK JUDr. Petra Voříška vedení Františkem Povolným a Františkem Šustrem.


HSP & PARTNERS

Advokátní kancelář HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s by se ráda podělila o velký úspěch, kterého dosáhla při zastupování společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (DPP) v jednom ze sporů o výstupy ze stanic metra. Dopravnímu podniku bude vráceno cca 24 mil. Kč, které po něm neoprávněně žádala společnost Koruna Palace Assets a.s. Nejvyšší soud ČR zrušil prvostupňový rozsudek a stejně tak i rozsudek odvolacího soudu v tzv. „kauze Paláce Koruny“. Jak např. informovalo Aktuálně.cz DPP byl původně povinen uhradit vlastníkovi secesního paláce Koruna na Václavském náměstí částku ve výši cca 24 mil. Kč z titulu bezdůvodného obohacení. Naše advokátní kancelář převzala právní zastoupení DPP v pozdnějším stádiu sporu, avšak podařilo se nám docílit zrušení zcela absurdních rozhodnutí soudů nižších instancí. Pro DPP se jedná o velký úspěch, zejména co se týče postupu v dalších obdobných sporech, neboť doposud tvořila uvedená rozhodnutí precedens, že by se měl dopravní podnik bezdůvodně obohacovat na úkor osob, které již od 90. let věděly o existenci vstupů a výstupů ze stanic metra v jejich nemovitostech.


KONEČNÁ & ZACHA

Litigačnímu týmu advokátní kanceláře Konečná & Zacha pod vedením Mgr. Tomáše Zachy a Mgr. Luboše Fojtíka se povedlo s konečnou platností uzavřít letitý spor mezi klientem Statutární město Ostrava a developerskou společností Amádeus Real, která požadovala náhradu škody přesahující 1,5 miliardy korun, když Ústavní soud odmítl ústavní stížnost developera. Rozhodnutí Ústavního soudu s konečnou platností otvírá cestu dalšímu rozvoji centra Ostravy.


POKORNÝ, WAGNER & PARTNEŘI

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o. poskytla právní poradenství investiční skupině RP INVEST při nabytí většinového podílu ve společnosti Veramedica s.r.o., která prostřednictvím týmu okolo MUDr. Věry Terzijské nabízí široké spektrum korektivně dermatologických a plastických zákroků, léčbu kožních onemocnění, konzultace a poradenství, rovněž jako nabízí terapie pro zkvalitnění pleti. Touto transakcí rozšiřuje investiční skupina RP INVEST portfolio jí nabízených zdravotnických služeb a očekává, že vzájemná spolupráce společnosti Veramedica s.r.o. a dalších společností skupiny RP INVEST napomůže dalšímu zkvalitnění a rozšíření poskytovaných služeb. Tým naší advokátní kanceláře vedl vedoucí advokát David Skopal za podpory advokáta Martina Netíka.


RÖDL & PARTNER

Rödl & Partner poskytoval poradenské služby společnosti GEIS CARGO INTERNATIONAL Gmbh, Luxembourg, při jedné z nejvýznamnějších transakcí v oblasti balíkových služeb roku 2019, a to při prodeji firem pro přepravu balíků Geis Parcel CZ a Geis Parcel SK, a to skupině DPDgroup. Společnosti Geis patří mezi hlavní poskytovatele balíkových služeb ve svých zemích a jsou dlouhodobě ziskové. DPD si touto akvizicí rozšiřuje základ pro svůj další rozvoj a Geis se bude moci v budoucnu soustředit na tradiční klíčové aktivity v oblasti spedičních služeb, smluvní skladové logistiky a letecké a námořní přepravy a dále tak rozšiřovat svoji silnou pozici na trhu ve střední Evropě.

V rámci transakce společnost Rödl & Partner připravovala a vyjednávala smluvní dokumentaci za prodávajícího.  Kupující byl zastoupen kanceláří Dentons. Vzhledem k tomu, že společnost Geis své aktivity v České republice a na Slovensku nekončí, ale bude nadále pokračovat v úspěšném businessu v oblasti logistiky, bylo nutné v rámci transakce komplexně vyřešit oddělení a převod pouze části podnikatelských aktivit společnosti Geis. Toto se úspěšně podařilo a po schválení dozorovým orgánem (Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže) byla transakce řádně dokončena a obě zúčastněné společnosti se budou nadále věnovat svému podnikání v nové podobě. Tým Rödl & Partner v Praze, Brně a Bratislavě vedl partner kanceláře Hans-Ulrich Theobald.  


WEINHOLD LEGAL

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství České poště při prodeji Kláštera sv. Gabriela, který byl prodán skupině CIMEX za cenu 353 miliónů Kč. Klášter sv. Gabriela v Praze na Smíchově je rozsáhlou budovou, která je památkou vysoké historické a kulturní hodnoty. Skupina CIMEX je zaměřena na investice do nemovitostí a patří ke klíčovým hráčům na českém realitním trhu. Tým právníků vedl partner advokátní kanceláře Weinhold Legal Martin Lukáš spolu s vedoucím advokátem Václavem Štraserem a advokátním koncipientem Šimonem Žlotířem.

Weinhold Legal asistovala AccorInvest s českými právními aspekty při akvizici hotelové skupiny Orbis (značky ibis, Novotel a Mercure) Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství pro společnost AccorInvest Group S.A. (Francie) v souvislosti s českými právními aspekty multi-jurisdikčního projektu - pořízení 85,8% akcií společnosti Orbis S.A., vlastníka a provozovatele 73 hotelů s 14 tisíci pokojů v 6 zemích, od společností Accor S.A. a Accor Polska sp. z o.o. Akvizice bude realizována formou veřejné nabídky. Accor uvedl hodnotu transakce ve výši 1,06 miliardy EUR (nabídka bude vyhlášena za cenu 115 PLN za akcii, což odpovídá výtěžku pro Accor ve výši 4,55 mld. PLN, což odpovídá částce cca 1,06 mld. EUR). Po této akvizici bude portfolio společnosti AccorInvest zahrnovat více než 900 hotelů se 135 tisíci pokojů, s celkovými výnosy přesahujícími 4 miliardy EUR. Tým Weinhold Legal vedli partneři Daniel Weinhold (korporátní a akviziční aspekty) a Pav Younis (nemovitostní aspekty) ve spolupráci s vedoucími advokáty Dušanem Kmochem a Vladimírem Petráčkem.   

 


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz