9. 5. 2011
ID: 73753upozornění pro uživatele

Na návštěvě u BROŽ & SOKOL & NOVÁK: Rozhovor s partnerem, Janem Brožem

"My si ceníme si toho, že jsme větší kancelář, která stále dělá tradiční advokacii. Stále zastupuje nejenom právnické osoby, ale i fyzickou klientelu. A vždy jsme kladli důraz na to, abychom byli dobrou, slušnou a renomovanou kanceláří pokud jde o spornou agendu."

Fakta:

 
Název:  ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ BROŽ & SOKOL & NOVÁK
Adresa: Sokolská třída 60, 120 00 Praha 2 - Nové Město
Založení: 1992
Právníků: 28
Celkově: 80
Ocenění: Právnická firma roku 2010 (trestní právo)
   

Základní informace:

  • Kancelář nabízí služby jak fyzickým, tak právnickým osobám. Základem jsou právní služby v oblasti práva soukromého - zejména občanského a obchodního, a v oblasti práva veřejného, zejména trestního. 
  • Kromě obecné agendy řeší problémy spojené s vymáháním dluhů právnických a fyzických osob, převody nemovitostí, věnuje se ve výrazné míře též obchodnímu právu, zakládání obchodních společností včetně sepisu jejich stanov, případně posouzení stanov a řízení valných hromad. 
  • V oblasti trestního práva se kancelář dlouhodobě zabývá obhajobami ve složitých trestních věcech souvisejících s podnikáním a ekonomickými aktivitami obecně.
  • V současné době má kancelář tři pobočky. Pobočka v Přerově vykonává všeobecnou agendu a pobočky v Praze 2 a v Litoměřicích jsou určené pro specializovanou agendu.

Příští rok oslavíte 20 let existence, je BROŽ & SOKOL & NOVÁK zavedená značka?
„Advokátní kancelář jsme založili před 20 lety, ale naše praxe je delší. Založení spíše bylo o tom, že se dva individuální advokáti, s ohledem na určité tehdy aktuální politické souvislosti dohodli na tom, že zkusí společnou advokátní praxi. Ty politické souvislosti byly takové, že se doktor Sokol vrátil z vrcholné politiky opět do advokacie. A to byl ten moment, proč jsme se dohodli zrovna v roce 1992. Kdyby v  politice nebyl, asi slavíme dvaadvacet let, protože možnost založit privátní praxi vznikla 1. 7. 1990.“

Přesto, jste zavedenou značkou?
„Domnívám se, že po takové době skutečně takovou značkou jsme. Za těch 20 let v rámci advokacie mnoho takových sdružení  jednotlivých advokátů začalo působit pod firemním názvem. Na začátku jsme byli dva, pak tři – a postupem let  k nám přicházeli další advokáti. Abych konkretizoval, v současné době je, a jsme tomu rádi, naše advokátní kancelář vnímána jako kancelář pod touto značkou. Ta fakticky představuje, že je to více advokátů než tři jedinci, kteří jsou uvedeni v názvu kanceláře.“

Kolik advokátů se tedy „nabalilo“?
„Advokátů a koncipientů máme celkem nyní 28. Se všemi dalšími odbornými zaměstnanci a se všemi agendami, které advokátní kancelář obhospodařuje, se činnosti věnuje přes 80 osob.“

To už je velká advokátní kancelář…
„Jsme velká kancelář na české poměry, ale nesoutěžíme o to, abychom byli největší…“

Jak jste spokojen s cestou, kterou vaše kancelář za dvacet let ušla? Je něco, co byste udělal zásadně jinak?
„Spokojen svým způsobem jsem. Upřímně řečeno jsem si před těmi dvaceti lety nedovedl představit, kam ta činnost bude směřovat. Naše představy se spíše odvíjely od způsobu výkonu advokacie v době předchozí, kde byl rozsah práce poměrně omezený. Představovali jsme si, že budeme dva společníci, okolo nás tak tři, čtyři další kolegové a malá administrativa – a to bude klasicky tvořit  advokátní kancelář. Takto jsme tu kancelář i rozjížděli a shodou okolností se do současných dimenzí dostala dalším vývojem. Nebyla to nějaká jednoznačná programová záležitost, spokojen tedy jsem. A ani nevím, co bychom nějakým jiným způsobem tvořili. Možná jedna věc – a to je to, že bychom se ještě více zaměřovali v průběhu doby na korporátní právo. Na právo, které svým způsobem dominuje v současných větších advokátních kancelářích. Ale to je otázka, protože my si naopak ceníme toho, že jsme  větší kancelář, která stále dělá tradiční advokacii. Stále zastupuje nejenom právnické osoby, ale i fyzickou klientelu. A jsme jedna z mála kanceláří, která dělá ve velkém spornou agendua trestní právo. Vždy jsme kladli důraz na to, abychom byli dobrou, slušnou a renomovanou kanceláří pokud jde o spornou agendu."

Je to dáno tedy vývojem, vaší tradice? Nebo se tak i cíleně profilujete?
„Všichni tři společníci,  jsme advokáti vychováni v tradiční advokacii. V tradičních advokátních disciplínách, objímající jak občanské, tak trestní a  nyní obchodní právo. Tím je to samozřejmě determinováno. Na druhou stranu jsme zjistili, že tato zaměření, tento způsob výkonu advokacie, je i způsobem výhodným pro náš další rozvoj. Proto ani do budoucna nechceme tuto strategii nějak zásadně měnit.“

A konkrétní představu o budoucnosti kanceláře máte? Například se dále rozrůstat?
„Plánovaně nemáme cíl rozrůstat se zásadním způsobem… ale faktem je, že se stále rozrůstáme. Pokud bychom se podívali historicky do nějakých tabulek a přehledů, tak se stále dostáváme na větší a větší počty. Podle těchto statistik se v posledních letech stále držíme, pokud jde o české advokátní kanceláře, z hlediska velikosti mezi prvními 10 nebo 15 kancelářemi. Jistou představu o rozvoji a stabilizaci máme v tom smyslu, že uvažujeme, že naší kancelář (která je sdružení advokátů) přeměníme na obchodní společnost. Ta má pevnější základy z hlediska struktury kanceláře.“

Jste mediálně činní. Je to záměr nebo to je dáno zaměřením?
„Rozhodně to jednoznačný záměr není. Ten mediální zájem o nás vyplývá z určitých kauz, které jsou v této advokátní kanceláři. Zejména jde o kauzy, kde je obhajobou pověřen pan doktor Sokol. A ten zájem je z médií ve vztahu k nám, než abychom to nějakým způsobem jednoznačně vyhledávali. A někdy jsme i ve věcech, kde se kancelář neangažuje pro klienty, dotazováni na názor a stanovisko.“

Takže laická veřejnost má ke službám kanceláře BROŽ & SOKOL & NOVÁK jednoduchý přístup?
„My pracujeme a působíme v zastupování fyzické klientely v běžné agendě, a ta se dost často rekrutuje i v souvislosti s tím, že se na nás obracejí běžní občané se svými problémy. To samozřejmě souvisí i s naším dost širokým zaměřením.“

Otázka na závěr je trochu širší, jaký máte názor na návrh Občanského zákoníku?
„Zaprvé, nikdo neví, jak zákoník nakonec bude vypadat. Já doufám, že se (vzhledem k tomu jak je předkládán) příliš nezmění, v souvislosti se zásahy v rámci nepromyšlených legislativních procesů v parlamentu. Nás nejvíc pálí právě to, pokud jsou v průběhu legislativního procesu prováděny nekvalifikované zásahy do obdobných stěžejních předpisů. Je obtížné odhadnout předem, jestli představa, kterou o novém předpisu mám, při účinnosti nabude reality. Myslím si osobně, že Občanský zákoník by měl i s určitými nedostatky, které lze jistě v návrhu najít, být normou do které by nemělo být zasahováno. A měl by být normou, která by po dlouhou dobu měla konečně platit bez nějakých změn.“


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz