15. 1. 2001
ID: 734upozornění pro uživatele

Neuhrazení mzdy zaměstnavatelem

<p align="justify">V případě, že zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu nebo její náhradu do 15 dnů ode dne její splatnosti, zaměstnanec je oprávněn okamžitě zrušit pracovní poměr v souladu s § 54 zákoníku práce. Pro okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance je stanovena subjektivní lhůta jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl a lhůta objektivní do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl</p>

V případě, že zaměstnavatel nevyplatil zaměstnanci mzdu nebo její náhradu do 15 dnů ode dne její splatnosti, zaměstnanec je oprávněn okamžitě zrušit pracovní poměr v souladu s § 54 zákoníku práce. Pro okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance je stanovena subjektivní lhůta jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl a lhůta objektivní do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. ( Je nutno upozornit, že uplynutím lhůty subjektivní končí i lhůta objektivní - v tomto případě možnost okamžitého zrušení zanikla uplynutím jednoho měsíce ode dne splatnosti nevyplacené mzdy jako okamžiku, kdy se zaměstnanec o důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru dověděl.)

V situaci, kdy zaměstnanec okamžitě zruší pracovní poměr, nevzniká sice nárok na odstupné, ale vzniká nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za výpovědní dobu. (Výpovědní doba činí dva měsíce.)

Podání návrhu na prohlášení konkurzu je jednou z možností, jak uspokojit své splatné pohledávky u dlužníka. Návrh na prohlášení konkurzu může podat kterýkoli dlužník. Příslušným orgánem pro podání návrhu je v tomto případě krajský soud, či krajský obchodní soud. Další možností řešení této situace je podání žaloby na vydání platebního rozkazu u okresního soudu.(maj)© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz