11. 4. 2017
ID: 105746upozornění pro uživatele

Novela zákona o zaměstnanosti ovlivní činnost pracovních agentur i zaměstnávání osob se zdravotním postižením

V Poslanecké sněmovně se v současné době nachází návrh novely zákona o zaměstnanosti, který může v praxi přinést řadu změn důležitých pro zaměstnavatele i zaměstnance. Chystaná novela zatím prošla v Poslanecké sněmovně druhým čtením a její dílčí změny nabydou, v případě přijetí novely, účinnosti v průběhu roku 2017. Níže je přehled nejzásadnějších chystaných změn.

 
 Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář
 
Agentury práce

Podstatné změny se chystají v oblasti agenturního zaměstnávání. Nově budou muset žadatelé o povolení ke zprostředkování zaměstnání složit Generálnímu ředitelství Úřadu práce kauci ve výši 500 000 Kč. Tato povinnost se bude vztahovat i na již existující agentury práce, které budou muset uhradit kauci do 3 měsíců od účinnosti novely. Cílem tohoto opatření je prokázání finanční způsobilosti agentur práce, zajištění záruky úspěšné existence agentury práce a eliminace vzniku účelově založených agentur práce.

Návrh novely upravuje rovněž podmínky pro výkon funkce odpovědného zástupce agentury práce. Odpovědný zástupce agentury práce bude muset vykonávat svou činnost v pracovním poměru se sjednanou pracovní dobou nejméně 20 hodin týdně. Tato podmínka se nebude vztahovat na odpovědné zástupce, kteří jsou současně statutárními orgány agentury práce.

Povolení k zprostředkování zaměstnání se bude vydávat na dobu 3 let, tedy stejně jako doposud, avšak při žádosti o prodloužení povolení bude možné udělit povolení ke zprostředkování již na dobu neurčitou.

Zákon o zaměstnanosti bude nově obsahovat další důvody, pro které bude možné agentuře práce odejmout povolení ke zprostředkování zaměstnání. Jedná se například o nečinnost agentury práce (pokud nepřidělí žádného zaměstnance po dobu 2 let k uživateli) nebo o nedoložení dokladu o sjednání pojištění proti úpadku.

Náhradní plnění v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Pokud bude přijata navržená novela, dojde k úpravě plnění tzv. povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou odebírání výrobků nebo služeb. Zaměstnavatelé budou moci tyto výrobky nebo služby poskytnout v režimu náhradního plnění pouze, pokud vloží do 30 dnů od zaplacení poskytnutého plnění údaje o tomto plnění do evidence, kterou bude vést Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Další změny

Novelizace přináší i další změny, například prodloužení maximální doby poskytování příspěvku na společensky účelné pracovní místo, posílení ochrany soukromí zaměstnanců, úpravu tzv. nekolidujícího zaměstnání uchazeče o zaměstnání nebo zpřesnění procesu zveřejňování údajů o platebně neschopném zaměstnavateli. Jedná se však spíše o dílčí změny.


Jan Koval

Jan Koval
,
partner


Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Florentinum
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

Tel.:    +420 255 000 111
Fax:    +420 255 000 110
e-mail:    office@havelholasek.cz

PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU 2016

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz