20. 10. 2011
ID: 77912upozornění pro uživatele

Právní výchova novinářů v Čechách

Pod heslem „Diskutujte s těmi, kteří zákony skutečně aplikují“ uspořádala Česká advokátní komora další z odborných seminářů pro zástupce médií. Tématem byla Bezplatná právní pomoc pro potřebné a úskalí její navrhované právní úpravy. Svůj pohled na problematiku novinářům představili Václav Vlk, Aleš Pejchal, Alena Novotná a Monika Šimůnková.

 
Novináři zabývající se právem mají díky pravidelným setkáním s právnickou veřejností (advokáty, soudci, státními zástupci…) možnost diskutovat aktuální právní problémy. Cílem je pomoci zástupcům médií lépe se zorientovat v právních problémech, a tím více pomáhat ke zvyšování právního vědomí v naší společnosti. Předseda České advokátní komory JUDr. Martin Vychopeň  v rozhovoru pro časopis AdNotam přiznal, že velkým problémem je fakt, že pro média je zajímavá hlavně negativní informace. I to je jeden z důvodů, proč se komora ve spolupráci se Soudcovskou unií a Unií státních zástupců rozhodla projekt zrealizovat.  „Ty semináře zpočátku nebyly příliš obsazeny, ale poslední dva zaznamenaly poměrně hojnou účast. Já si myslím, že bychom v tom měli pokračovat. Aby zástupci médií o kauzách a příbězích informovali minimálně pravdivě.“ říká Martin Vychopeň.

O bezplatné právní pomoci (či „právním bezvědomí“, jak poznamenal moderátor setkání, JUDr. Václav Vlk) a úskalí její navrhované právní úpravy hovořili ve vzdělávacím centru České advokátní komory JUDr. Aleš Pejchal, advokát, člen Legislativní rady vlády ČR a místopředseda představenstva ČAK pro legislativu, odborník na evropskou legislativu v této oblasti; JUDr. PhDr. Alena Novotná, Ph.D., soudkyně Obvodního Praha 1 a předsedkyně Soudcovské rady OS Praha 1 a Mgr. Monika Šimůnková, zmocněnkyně vlády ČR pro liská práva. Novinářům přiblížili svůj postoj k tomu, zda bezplatnou právní pomoc potřebujeme, kdo jí zaplatí a kdo by měl být adresátem, rozdělovatelem finančních prostředků nebo jak pojmout prevenci.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz