26. 2. 2019
ID: 108945upozornění pro uživatele

Správní právo slaví - profesor Petr Průcha sedmdesátníkem!

Je až neuvěřitelné, jak ten čas letí. V první polovině měsíce února oslavil krásné životní jubileum významný český (resp. moravský) právník, dlouholetý vysokoškolský pedagog a soudce Nejvyššího správního soudu vážený pan prof. Petr Průcha.

Prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. v roce 1976 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity (tehdy to byla ještě Universita Jana Evangelisty Purkyně v Brně), kde je od té doby de facto pilířem (a dobrým duchem) katedry správního práva a správní vědy.

Oslavenec zde více než čtyřicet let vyučuje jeden z nejdůležitějších právních oborů, kterým správní právo bezesporu byl a je.

Prof. P. Průcha brilantně přednášel a nadále přednáší jak správní právo hmotné, tak i procesní.

A conto Průchova fakultního působení nutno uvést, že od post-revolučního roku 1990 do roku 2003 byl vedoucím katedry správní vědy, správního práva a finančního práva (dodejme pro vyšší informační komplexnost, že později byla tato katedra „zredukována“ na katedru správní vědy a správního práva).

P. Průcha se nesmazatelně zapsal do povědomí (a možná i srdcí) tisíců studentů a studentek, jinak relativně nezáživného oboru, kterým bylo a je správní právo ze své prapodstaty. Studenti oceňovali především Průchovu přísnost, která však nikterak nepostrádala spravedlnost a smysl pro empatii. V neposlední řadě je generacím českých studentů a absolventů práv znám oslavencův neopakovatelný smysl pro suchý humor a důstojné oblékání.

Bylo by však hrubou chybou zjednodušovat Průchovu profesní dráhu jen na akademické či vědecké působení. Profesor P.P. rozhodně nebyl a není nějaký nepraktickým akademickým pracovníkem odtrženým od praxe.

P. Průcha je váženým a respektovaným soudcem Nejvyššího správního soudu (NSS), kde zastává pozici předsedy senátu. Jak říkají s oblibou asistenti a mladší soudci z NSS, bez pana profesora by náš soud nebyl plnohodnotným a správným správním soudem.

Komplexnost Průchovy odbornosti mj. dokládá, že v letech 1998 – 2003 byl členem Legislativní rady vlády ČR, dále pak v letech 1994 –2003 byl členem konzultačního sboru při Ministerstvu pro místní rozvoj ČR pro otázky územního plánování a stavebního řádu. Do mozaiky doplňme, že v letech 1992 - 2003 byl členem představenstva České společnosti pro stavební právo. Citované činnosti posléze prof. Průcha musel logicky ukončit pro neslučitelnost s výkonem funkce soudce NSS.

P. Průcha je mj. držitelem prestižního uznání Právník roku 2014, jak jinak než v kategorii Správní právo.

Přejeme ze srdce panu Petru Průchovi mnoho zdraví, štěstí a ještě mnoho plodných let na brněnské právnické fakultě, a vlastně nejen na ní.

JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
JUDr. Petr Kolman, Ph.D.,
právník a VŠ pedagog


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz