22. 1. 2016
ID: 100253

EPRAVO.CZ Digital - leden 2016 je zde

Zdroj: epravo.cz

eFocus

Lednové číslo vás provede především novinkami v oblasti daňové legislativy. Tomuto tématu se věnujeme i v rozhovoru s advokátkou Monikou Novotnou, která se zaměřuje právě na daně. Hovoří v něm například o kontrolních hlášeních či elektronické evidenci tržeb. Říká, že pokud stát přesvědčí své občany, že neplacení daní je společensky nepřijatelným jednáním, pak teprve může mít elektronická evidence tržeb svůj smysl.

Daním jsou věnované i Komentáře k Tématu vydání. Přečíst si můžete například komentáře na téma „Aktuální vývoj v oblasti daně z přidané hodnoty“ od Václava Olšanského, „Aktuální vývoj v oblasti daně z příjmu právnických osob pro rok 2016“ od Miroslava Kocmana. Roman Burnus a Lenka Krupičková se zase zaměřují na „Aktuální vývoj v oblasti daně z příjmu fyzických osob“ a Milan Mareš vás seznámí s daňovými změnami v oblasti spotřebních daní. Změnám u daně z nemovitých věcí se pak věnuje Jindřich Klestil z GFŘ.

Daní, tedy přesněji toho, kolik času nad nimi české firmy musí strávit, se týká také lednová analýza.

Další rozhovory

Zaujmou také dva videorozhovory. Jaký je zájem absolventů práv o kariéru státního zástupce? Proč by měli žalobci vzbuzovat příliš velké naděje? A proč jsou často funkcionáři na státních zastupitelstvích o generaci mladší než jejich kolegové? O tom a mnohém dalším hovořila Veronika Ryšávková s prezidentem Unie státních zástupců.

Neméně zajímavý je rozhovor, v němž se hovoří o Evropském dnu advokátů, který se slavil v prosinci, a to podruhé. Proč vznikl a jaký má význam, vám prozradí vedoucí české delegace u Rady evropských advokátních komor Stanislav Balík. A hodnotí rovněž stav právní kultury u nás.

Po roční odmlce se vracíme znovu k návštěvám v advokátních kancelářích. Tentokrát jsme zamířili do DBK Partners.

Střípky z dalšího obsahu vydání

Nechybí samozřejmě ani naše stálé rubriky, které vám přináší přehled aktualit z oblasti justice, domácí i zahraniční legislativy a judikatur. V posledně jmenované sekci najdete rovněž detailněji zpracované ty nejzajímavější judikatury. Tomáš Lichovních zpracoval rozbor judikátu s názvem „Počátek běhu lhůty k podání stížnosti v trestním řízení“, Roman Fiala se věnuje stanovisku NS k některým otázkám zápisů obchodních korporací do obchodního rejstříku, Karel Šimka pak svoji pozornost zaostřil na SPAM, resp. i podání, které počítač označí jako SPAM, zůstává podáním, jež je nutno vyřídit. A v judikátech nechybí ani témata z běžného života. Za přečtení stojí komentář Blanky Vítové „Honzíkova cesta aneb kdo je odpovědný za dítě na přechodu“ i Michaely Balousové „Výživné na dítě rodiče s nadstandardními příjmy“.

V části „z praxe“ se věnujeme aktuálním informacím k návrhu zákona o veřejných zakázkách a zákona o stavebním spoření. Dočtete se také, co ochránkyně veřejných práv doporučuje ohledně zápisů do základních škol. A ty, co se chystají na Slovensko, by mohl zajímat text s názvem „Novinky v zákoně o cestnej premávke“.

Nenechte si ujít ani „komentáře“, například „Nová možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů" od Dalibora Kováře, „Budoucnost ochrany osobních údajů“ z pera Barbory Horké, „Co by měla přinést připravovaná novela autorského zákona v oblasti kolektivní správy“ od Andrey Kopečkové či „Kdy lze v soukromém právu považovat e-mail za platné právní jednání v písemné formě?“ od Petra Švadlenky a Terezy Trojanové.

Hned několik zajímavých příspěvků najdete rovněž v rubrice „Názory“. Do tohoto vydání nám těmi svými přispěli Stanislav Balík, Robert Němec, Robert Pelikán společně s Adamem Hexnerem, Vladimír Papež, Nataša Randlová, Tomáš Sokol, Ondřej Trubač, Václav Vlk a Lenka Vidovičová.


Nové číslo EPRAVO.CZ Digital si můžete stáhnout ZDARMA na App Store, Google Play a Windows Store, a to přímo z Vašeho tabletu či chytrého telefonu. Pokud máte již aplikaci staženou, postačí si stáhnout pouze nové vydání. Využít můžete také webový archiv starších čísel na adrese tablet.epravo.cz.


 App Store Google Play  Microsoft - Windows 10


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz