26. 10. 2015
ID: 99401

Liga opět ocení autory diplomek na téma lidských práv

Zdroj: shutterstock.com

Tisková zpráva

Liga lidských práv vyhlásila již pátý ročník soutěže Lidskoprávní diplomka. Každý student či absolvent, který napsal a obhájil závěrečnou práci zaměřenou na lidská práva, může své dílo přihlásit, být ohodnocen odborníky a získat zajímavé ceny.

Bakalářská či diplomová práce musí být úspěšně obhájena v období od 1. října 2014 do 30. září 2015 na některé z českých vysokých škol, ať už v oboru práva, sociologie, pedagogiky či v jiných humanitních oborech. Důležitý je praktický přesah práce a inovativní přístup autora.

Lidskoprávní diplomka

Záštitu nad soutěží převzala i letos emeritní místopředsedkyně Ústavního soudu a současná senátorka Eliška Wagnerová, která se v průběhu své kariéry významně zasadila o změny na poli lidských práv. Uzávěrka přihlášek je 31. prosince 2015. Slavnostní vyhlášení proběhne v březnu spolu s vyhlášením soutěže Lidskoprávní Moot Court.

V loňském ročníku zvítězila Kristýna Maradová z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, která se ve své práci nazvané „Umírání živýma očima“ věnovala problematice umírání a smrti v oblasti paliativní a hospicové péče. Na druhém a třetím místě se umístily Tereza Raková s diplomovou prací „Advocating Human Rights: The Case of Freedom of Expression in Morocco“ z Fakulty sociálních studií v Brně a Martina Grochová z Pedagogické fakulty MU v Brně, jejíž diplomová práce nese název „Význam biologických a faktických vazeb při rozhodování o svěření dítěte do péče: pohled Evropského soudu pro lidská práva“.

Bližší informace poskytne:
Kateřina Mášová, koordinátorka soutěže, tel.: 545 210 446, email: kmasova@llp.cz.

Přihlášku a další informace o soutěži najdete  >>> zde.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz