Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12. července 1994 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1, části ustanovení § 3 odst. 2 a části ustanovení § 5 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 87/1993 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákonů jej měnících a doplňujících

Sbírka:  164/1994 | Částka:  52/1994
11.8.1994

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

Text předpisu je dostupný pouze ve formátu PDF.