Poslat článek emailem

*) povinné položky

Nařízení vlády o ochraně ústavních činitelů České republiky

Sbírka:  138/1998 | Částka:  50/1998
25.6.1998

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

138

Nařízení

vlády

ze dne 3. června 1998

o ochraně ústavních činitelů České republiky


Vláda nařizuje k provedení § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb. ČR:


§ 1

(1) Trvalá ochrana se poskytuje ústavními činiteli České republiky, který vykonává ústavní funkci:

a) prezidenta republiky,

b) předsedy Poslanecké sněmovny,

c) předsedy Senátu,

d) předsedy vlády.

(2) Trvalá ochrana se poskytuje rovněž těmto členům vlády:

a) ministru zahraničních věcí,

b) ministru vnitra.


§ 2

(1) Ministr vnitra stanoví rozsah ochrany ústavního činitele České republiky v závislosti na bezpečnostní situaci a možné míře jeho ohrožení.

(2) Ochranou podle odstavce 1 se rozumí bezpečnostní opatření prováděná Policií České republiky k zajištění nerušeného výkonu funkce ústavního činitele České republiky.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Tošovský v. r.
Ministr vnitra:
Svoboda v. r.