NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. září 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  328/2017 | Částka:  111/2017
6.10.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


328

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. září 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech
a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů


      Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 a 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:

Čl. I

      Nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb., nařízení vlády č. 346/2016 Sb., nařízení vlády č. 427/2016 Sb. a nařízení vlády č. 175/2017 Sb., se mění takto:

      1.  V § 2 odstavec 1 zní:

      ˙(1)  Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 2 zákona o vojácích z povolání činí

Vojenská hodnost
Služební tarif v Kč měsíčně


Vojín
  12 950

Svobodník
  24 850

Desátník
  26 260

Četař
  27 810

Rotný
  32 430

Rotmistr
  34 740

Nadrotmistr
  37 070

Praporčík
  39 640

Nadpraporčík
  42 450

Štábní praporčík
  55 310

Poručík
  37 310

Nadporučík
  42 450

Kapitán
  48 890

Major
  55 310

Podplukovník
  61 750

Plukovník
  74 610

Brigádní generál
  87 480

Generálmajor
100 320

Generálporučík
113 190

Armádní generál
126 040˙.

      2.  V § 2 odstavec 2 zní:

      ˙(2)  Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 4 zákona o vojácích z povolání činí

Vojenská hodnost
Služební tarif v Kč měsíčně


Vojín
12 950

Svobodník
13 420

Desátník
13 900

Četař
14 370

Rotný
14 840

Rotmistr
15 310

Nadrotmistr
15 780˙.

Čl. II

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2017.
Předseda vlády:


Mgr. Sobotka v. r.

Ministr obrany:


MgA. Stropnický v. r.