NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. ledna 2019 o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku

Sbírka:  33/2019 | Částka:  14/2019
12.2.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

33

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 28. ledna 2019
o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku


      Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:

§ 1

Prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku

      (1)  Za národní kulturní památku se prohlašuje kulturní památka Usedlost Bertramka v Praze.

      (2)  Umístění, popis a prostorová identifikace národní kulturní památky podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

Podmínka zabezpečení ochrany národní kulturní památky

      Rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, výšková úroveň a skladba zástavby se nesmějí měnit, pokud by tím došlo k poškození kulturní hodnoty národní kulturní památky.

§ 3

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Předseda vlády:


Ing. Babiš v. r.

Ministr kultury:


doc. Mgr. Staněk, Ph.D., v. r.Příloha k nařízení vlády č. 33/2019 Sb.