SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 9. února 2015 o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 368/2014 Sb.

Sbírka:  33/2015 | Částka:  16/2015
13.2.2015

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

33

SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 9. února 2015
o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb.,
o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb.,
o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích
a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 368/2014 Sb.


      Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje podle § 3 odst. 3 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 425/2010 Sb. a zákona č. 347/2011 Sb., pro rok 2015 platovou základnu ve výši 68 177,70 Kč*).Ministryně:

Mgr. Marksová v. r.


––––––––––––––––––––
*)
V důsledku rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 12. 2014, sp. zn. 21 Cdo 1440/2014-456.