SDĚLENÍ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 13. února 2019 o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Sbírka:  62/2019 | Částka:  24/2019
28.2.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


62

SDĚLENÍ
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 13. února 2019
o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených
pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí


      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto sdělení.

      V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí je uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, a doba platnosti tohoto schválení.


Ministr:

v z. PhDr. Doleček, Ph.D., v. r.

pověřený náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu