Sdělení Ministerstva zahraničních věcí

Sbírka:  188/1998 | Částka:  62/1998
31.12.1998

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

188

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. března 1998 byl v Praze podepsán Program spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky v oblasti školství a kultury na léta 1998 -- 2000.

      Program vstoupil v platnost na základě svého článku 38 dnem podpisu.

      Do textu Programu lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.