SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2018 - Mezinárodní standard)

Sbírka:  36/2019 | Částka:  22/2019
11.7.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


36

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb. m. s. a č. 46/2008 Sb. m. s.


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 1. října 2017 bylo generální ředitelkou UNESCO oznámeno schválení nového znění Přílohy I -- Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2018 -- Mezinárodní standard Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu1.

      S novým zněním Přílohy I vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal listinu o přijetí změn Přílohy I Českou republikou.

      Nové znění Přílohy I vstoupilo v platnost v souladu s článkem 34 odst. 3 Úmluvy dne 1. ledna 2018. Pro Českou republiku vstoupilo nové znění Přílohy I v platnost dne 5. června 2019.

      Dnem vstupu nového znění Přílohy I v platnost přestalo platit znění Přílohy I platné od 1. ledna 2017 a vyhlášené pod č. 80/2017 Sb. m. s.

      Anglické znění nového znění Přílohy I a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

––––––––––––––––––––
1
Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu, přijatá dne 19. října 2005 v Paříži, byla vyhlášena v anglickém znění a s překladem do českého jazyka pod č. 58/2007 Sb. m. s. Nové znění překladu Úmluvy do českého jazyka bylo vyhlášeno pod č. 46/2008 Sb. m. s.