SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2017 - 2020

Sbírka:  63/2017 | Částka:  33/2017
24.10.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


63

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. července 2017 byl v Záhřebu podepsán Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2017 -- 2020.

      Program vstoupil v platnost na základě svého článku 18 dnem podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2020. Dnem vstupu tohoto Programu v platnost pozbyl platnosti Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015, podepsaný v Praze dne 4. července 20131).

      České znění Programu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

––––––––––––––––––––
1)
č. 57/2013 Sb. m. s.