SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě

Sbírka:  38/2017 | Částka:  20/2017
19.6.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


38

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 19. května 2016 byl v Bruselu přijat Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě.

      Jménem České republiky byl Protokol podepsán téhož dne.

      S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u vlády Spojených států amerických, depozitáře Protokolu, dne 27. ledna 2017.

      Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku II dne 1. června 2017 a tímto dnem vstoupil v platnost i pro Českou republiku.

      Anglické znění Protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.