SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu prodlužujícího a upravujícího Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci

Sbírka:  35/2019 | Částka:  22/2019
11.7.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


35

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. dubna 2018 byl v Praze podepsán Protokol prodlužující a upravující Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci1.

      S Protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval.

      Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku III dne 16. května 2019.

      České znění Protokolu se vyhlašuje současně.

––––––––––––––––––––
1
Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci, podepsaná v Praze dne 6. září 2007, byla vyhlášena pod č. 74/2010 Sb. m. s.