SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje - Morava

Sbírka:  46/2017 | Částka:  25/2017
26.7.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


46

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. září 2015 byla ve Vídni podepsána Smlouva mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje -- Morava.

      Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.

      Ratifikační listina Rakouské republiky byla uložena u depozitáře, vlády České republiky, dne 4. března 2016, ratifikační listina České republiky dne 15. dubna 2016 a ratifikační listina Slovenské republiky dne 27. června 2017.

      Smlouva vstupuje v platnost na základě svého článku 4 odst. 1 dne 1. srpna 2017.

      České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.