SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení

Sbírka:  3/2017 | Částka:  2/2017
20.1.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

3


SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí


      Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. října 2015 bylo v Praze podepsáno Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení1).

      Správní ujednání vstupuje v platnost na základě svého článku 14 dne 1. února 2017.

      České znění Správního ujednání a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

––––––––––––––––––––
1)
Smlouva mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze dne 13. října 2015, byla vyhlášena pod č. 2/2017 Sb. m. s.