SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k provedení článku 21 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, z 28. dubna 2015

Sbírka:  44/2017 | Částka:  24/2017
14.7.2017

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


44

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí    Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. června 2017 bylo v Praze podepsáno Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k provedení článku 21 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, z 28. dubna 20151).

     Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého článku 8 odst. 1 dnem podpisu.

     České znění Ujednání se vyhlašuje současně.


(Ujednání není v digitální podobě)____________________________________________________________

1) č. 48/2016 Sb. m. s.