VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2020, kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů

Sbírka:  13/2020 | Částka:  6/2020
17.1.2020

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


13

VYHLÁŠKA
ze dne 10. ledna 2020,
kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů
a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech
poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů


      Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 49 písm. a) až e) zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů):

Čl. I

      V příloze č. 1 k vyhlášce č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů, se slova ˙prohlašuji, že jsem nárok na peněžitou pomoc nebo obdobný nárok na odškodnění újmy způsobené mi trestným činem,˙ nahrazují slovy ˙Prohlašuji, že jsem nárok na peněžitou pomoc nebo obdobný nárok na odškodnění újmy způsobené mi trestným činem˙ a slova ˙§ 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů˙ se nahrazují slovy ˙§ 2 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích˙.

Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. červen-ce 2020.
Ministryně:


Mgr. Benešová v. r.