VYHLÁŠKA ze dne 11. června 2019 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace

Sbírka:  152/2019 | Částka:  64/2019
27.6.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


152

VYHLÁŠKA
ze dne 11. června 2019
o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace


      Česká národní banka stanoví podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 442/2000 Sb. a zákona č. 89/2018 Sb.:

§ 1

      (1)  Dnem 24. července 2019 se k 600. výročí první pražské defenestrace vydává pamětní stříbrná mince po 200 Kč (dále jen ˙dvousetkoruna˙).

      (2)  Dvousetkoruna se vydává v běžném provedení a ve zvláštním provedení s leštěným polem mince a matovým reliéfem (dále jen ˙zvláštní provedení˙).

      (3)  Dvousetkoruna se razí ze slitiny obsahující 925 dílů stříbra a 75 dílů mědi. Hmotnost dvousetkoruny je 13 g, její průměr 31 mm a síla 2,3 mm. Při ražbě dvousetkoruny je přípustná odchylka v obsahu stříbra nahoru 1 %, odchylka v hmotnosti nahoru 0,26 g, odchylka v průměru 0,1 mm a odchylka v síle 0,15 mm. Hrana dvousetkoruny v běžném provedení je vroubkovaná, hrana dvousetkoruny ve zvláštním provedení je hladká s vlysem ˙ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.925 * 13 g *˙.

§ 2

      (1)  Na lícní straně dvousetkoruny je ztvárněn vycházející dav lidí z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Vlevo od kostelní střechy se nachází text ˙30. 7.˙ a vpravo text ˙1419˙. Po obvodu mince je umístěn v mezikruží název státu ˙ČESKÁ REPUBLIKA˙ a označení nominální hodnoty se zkratkou peněžní jednotky ˙200 Kč˙. Značka České mincovny tvořená písmeny ˙Č˙ a ˙M˙ je umístěna za zkratkou peněžní jednotky. Název státu je od nominální hodnoty se zkratkou peněžní jednotky a značky České mincovny oddělen tečkami.

      (2)  Na rubové straně dvousetkoruny je zachycen samotný akt defenestrace. Po obvodu mince je umístěn v mezikruží text ˙PRVNÍ PRAŽSKÁ DEFENESTRACE˙ a letopočty ˙1419 ˙ 2019˙. Text a letopočty jsou od sebe odděleny tečkami. Iniciály autorky mince, akademické sochařky Majky Wichnerové, které jsou tvořeny kompozicí písmen ˙M˙ a ˙W˙, jsou umístěny pod levým spodním oknem.

      (3)  Vyobrazení dvousetkoruny je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

§ 3

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. července 2019.
Guvernér:


v z. Ing. Nidetzký v. r.


viceguvernérPříloha k vyhlášce č. 152/2019 Sb.
Vyobrazení pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace


(lícní a rubová strana)\raster="rg4" \raster="rg6"