VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2005, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  539/2005 | Částka:  183/2005
30.12.2005

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

539

VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2005,
kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 165/2004 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb., vyhlášky č. 499/2001 Sb., vyhlášky č. 566/2002 Sb. a vyhlášky č. 660/2004 Sb., se mění takto:

      1.  V příloze č. 1 v Jihomoravském kraji ve sloupci ,,Obec s rozšířenou působností" v bodě 20. ,,Znojmo", ve sloupci ,,Matriční úřad" v bodě 9. ,,Mikulovice", ve sloupci ,,Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu" se bod 5. ,,Plaveč" zrušuje.

Dosavadní body 6 až 8 se označují jako body 5 až 7.

      2.  V příloze č. 1 v Jihomoravském kraji ve sloupci ,,Obec s rozšířenou působností" v bodě 20. ,,Znojmo", ve sloupci ,,Matriční úřad" v bodě 16. ,,Znojmo", ve sloupci ,,Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu" se za bod 12. ,,Olbramkostel" vkládá nový bod 13. ,,Plaveč".

Dosavadní body 13 až 17 se označují jako body 14 až 18.

      3.  V příloze č. 1 ve Středočeském kraji ve sloupci ,,Obec s rozšířenou působností" v bodě 5. ,,Černošice", ve sloupci ,,Matriční úřad" se za bod 8. ,,Hradišťko" vkládá nový bod 9. ,,Jesenice".

Dosavadní body 9 až 22 se označují jako body 10 až 23.

      4.  V příloze č. 1 ve Středočeském kraji ve sloupci ,,Obec s rozšířenou působností" v bodě 5. ,,Černošice", ve sloupci ,,Matriční úřad" v bodě 9. ,,Jesenice" sloupec ,,Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu" zní:

,,1.  Jesenice

  2.  Psáry

  3.  Vestec".

      5.  V příloze č. 1 ve Středočeském kraji ve sloupci ,,Obec s rozšířenou působností" v bodě 5. ,,Černošice", ve sloupci ,,Matriční úřad" v bodě 10. ,,Jílové u Prahy", ve sloupci ,,Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu" se bod 1. ,,Jesenice", bod 9. ,,Psáry" a bod 10. ,,Vestec" zrušují.

Dosavadní body 2 až 8 se označují jako body 1 až 7.

      6.  V příloze č. 1 ve Středočeském kraji ve sloupci ,,Obec s rozšířenou působností" v bodě 22. ,,Říčany" ve sloupci ,,Matriční úřad" v bodě 3. ,,Mnichovice", ve sloupci ,,Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu" se bod 3. ,,Kunice" zrušuje.

Dosavadní body 4 až 12 se označují jako body 3 až 11.

      7.  V příloze č. 1 ve Středočeském kraji ve sloupci ,,Obec s rozšířenou působností" v bodě 22. ,,Říčany" ve sloupci ,,Matriční úřad" v bodě 6. ,,Velké Popovice", ve sloupci ,,Seznam obcí, měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů správního obvodu matričního úřadu" se za bod 3. ,,Křížkový Újezdec" vkládá nový bod 4. ,,Kunice".

Dosavadní body 4 až 7 se označují jako body 5 až 8.

Čl. II

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.
Ministr:


Mgr. Bublan v. r.